Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011

Vietnam An Loc - Mua he do lua 1972

Trận chiến An Lộc :



Mùa hè đỏ lửa 1972 :



Nhạc chiến tranh :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét