Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Chó lài


An Nam chó bổn địa đệ nhứt danh giá phải gọi giống chó lài.
Tục truyền Gia Long hoàng đế thủa lưu lạc xứ Tiêm La tìm cách lật đổ Tây Sơn Nguyễn Huệ, được thống chế Chiêu Sương tặng cho con chó nhà lai sói màu đen đem về bầu bạn.
Bồng chó trên tay, hoàng đế vui mừng cảm ơn rối rít, rồi đặt cho chó tên chó Lai. Kẻ tả hữu nghe chó tên Lai, bèn quỳ xuống tâu với Gia Long rằng, truy xét gia phả, vị tổ đời thứ mười tám của ngài tên Nguyễn Văn Lai, nếu bây giờ đặt chó trùng tên ấy ắt là vua cũng phạm húy...
Gia Long xét thấy cũng đúng, bèn đặc ân ban cho chó thêm một dấu huyền, sai đưa về Phú Quốc phối giống sanh sản.
Mấy trăm năm trôi qua, chó lài ấy từ nôi Phú Quốc, nay đã lưu lạc lan ra khắp nước cái giống chó lài An Nam xã hội chủ nghĩa ưu việt.


Nhà nghiên cứu bác học nói, chó lài có cái hai đặc sắc, một chó có cái bờm xoáy hình dấu chấm thang trên lưng, hai khi chó đẻ chó chạy ra bãi hoang đào hố đẻ giống như rùa biển.
Tâm sanh lý chó lài thì như sau. Chó lài thông minh, sáng suốt, trung thành, ngoan ngoãn, một lòng vì chủ sẵn sàng hy sinh thân chó bảo vệ chủ. Nhứt hạng, tuy thuộc nòi giống chó nhưng nòi chó nầy biết hiểu tiếng người, biết kính đảng yêu bác, biết học tập làm theo tấm gương đạo đức.
 Giai thoại chó lài.
- Một đại gia vô sản nọ fan cuồng chó lài không tiếc tiền chi hai ba trăm triệu đồng xây chuồng cho chó lài ở, còn thuê gia nhân về chuyên phục vụ chó. Sau ngày đại gia qua đời, chó lài nhớ ơn tri ngộ bèn đến shop hoa đẹp mua một bó bông huệ ngậm vô miệng rồi chạy một mạch đến mồ chủ phúng điếu. Các phóng viên nhà báo quay clip chia sẻ lên Youtube, ai cũng cảm xúc.
- Có chó lài là thú cưng ngài đại biểu quốc hội đầy tài đủ đức không may chủ bị phát hiện tham nhũng, đành cao chạy xa bay trốn ra ngoại quốc. Gia đình vì thế rã đám tan hoang mỗi người mỗi nẻo, chỉ có chó lài là nhứt định không đi, suốt mấy năm cứ quanh quẩn mãi bên tấm đệm mang mùi ông chủ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét