Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Diệu kế ứng cử.


Một bài viết trên trang "Dân Làm Báo", ông Trần Gia Phụng vạch "cái diệu kế" loại bỏ sử ký VN của CS bằng cách "tích hợp môn lịch sử" cấp giáo dục cơ sở rồi đưa đẩy học sinh trung học lâm thế bỏ môn sử ký, từ từ xóa bỏ ký ức dân tộc, lần lùa chúng sanh VN về lại đoạn đường xưa An Nam đô hộ phủ.
Diệu kế nói chung là cái kế kỳ diệu trong vô vàm mưu mẹo, đem để áp dụng sẽ kết quả cao nhứt. Ví dụ trận hành binh Xích Bích, Gia Cát Lượng dùng diệu kế hỏa công thiêu rụi hơn 80 vạn quân Tào cho chết. Ví dụ người China mưu chiếm Nam Hải dùng diệu kế nuôi nấng bọn phản quốc An Nam, tạo điều kiện tằm ăn lá dâu la liếm lưỡi bò mới cướp được hết. Ví dụ bầy Việt gian nằm vùng "giáo dục", theo lệnh thượng cấp Tàu dùng diệu kế tích hợp bộ môn xóa dần sử Việt. Ví dụ "Mặt trận Tổ Quốc" dụng diệu kế "hiệp thương chánh trị" mục tiêu dọn sạch "thế lực thù địch bày trò ra ứng cử"...
Nhà ngâm cứu nói cái diệu kế vượt tầm diệu kế là kế tương kế tựu kế. Lấy diệu kế địch sáng chế diệu kế ta, phá sản kế địch. Ví dụ VNCH chửi quân CS bán nước cho Tàu, quân CS tương kế tựu kế chửi lại VNCH bán nước cho Mỹ. Ví dụ CS đảng hô hét bày trò mị dân "bầu cử dân chủ", các nhà dân chủ bèn tương kế tựu kế, sáng chế diệu kế "tự ứng cử" vạch mặt bản chất lưu manh lừa dân bịp chúng hợp pháp hóa cuồng vọng đảng cai trị nước mãi miết muôn đời.


Về diệu kế "tự ứng cử", số người ra ứng cử càng đông thời càng làm đẹp thêm cái mặt mo đảng. Ví dụ 1.000 "nhân sĩ" trên tổng số 90 triệu dân mạnh dạn ra ứng cử "đại biểu quốc hội", tranh đua với 500 "đảng sĩ" đại diện cho 4,5 triệu đảng viên ra làm "đại biểu cho dân". Chắc chắc một nghìn phần trăm tất cả "1.000 nhân sĩ " dám ra tự ứng cử, coi như cái đời họ sẽ tàn trong ngõ hẹp. Công an dao găm súng ống dùi cui roi điện đến "thăm hỏi, chăm sóc tận tình". Dư luận viên quần chúng tự phát đêm đêm "mật phục" quăng mắm tôm cứt đái vô nhà "tự ứng cử". Phường xã phát giấy mời dân đi đấu tố "các thế lực thù địch âm mưu chống phá bầu cử". Mặt trận "tổ cò" ra tay hiệp thương gạch tên xóa sổ 1.000 "nhân sĩ", kết thúc sự vấn đề nhậy cảm. Sau khi cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với trên chín mươi chín phần trăm nhân dân nô nức phấn khởi chọn ra 500 vị lắm đức thừa tài Quang, Ngân chủ tịch, Xuân Phúc thủ tướng rồi thời đảng mới dịp tung đòn thù giai cấp "xử lý bắt ủ tờ hết những kẻ cả gan công khai ra tranh quyền với đảng bọn tao".
Than ôi ! Quý vị ứng cử viên tham gia diệu kế tự ứng cử có cái sướng dám vạch mặt đảng lưu manh ra ở giữa chợ đời. Tuy nhiên, sự hành động của họ vừa uổng công lại trả giá đắt khi mà người dân ai cũng thấy rõ cái tim đen VC nhưng hết thảy đều vô cùng vô cảm.


Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Một cương lĩnh tranh cử thẳng thắn.


Kính thưa quý vị đồng bào.
Mấy chục năm qua, dưới ách cai trị của CS tay sai Tàu, dân ta ngày một đói rách khổ sở, nước ta ngày thêm yếu đuối lụn bại, quốc gia VN dần đi vào ngõ cụt suy vong khốn nạn. Điều ấy thực quả đã rõ như ban ngày ai ai cũng biết.
Phương cách cứu nguy dân tộc bằng con đường khởi nghĩa, diệt cộng bằng dao găm súng đạn tỏ ra không phù hợp, vì địa chánh trị gần gủi, quân Tàu sẽ lấy cớ "Phù đảng, diệt khủng bố" rồi tràn xuống nuốt chửng gọn gàng tổ quốc ta thê thảm.
Con đường duy nhất đúng hiện nay là diễn biến hòa bình qua sự bầu cử, chiếm lĩnh nghị trường, hình thành lực lượng đối lập, giành lại quyền quản lý dân chủ đất nước một cách đàng hoàng nhờ vào sự ủng hộ của quý đồng bào.
Là những công dân không sợ chết, xuất xứ từ khúc ruột ngàn dặm yêu Mỹ thương Nhật, luôn đặt lợi ích đồng bào VN lên trên hết, chúng tôi quyết định trở về VN tranh cử vào Quốc hội với phương châm "Đấu tranh vì quyền lợi đồng bào".


Đường hướng chúng tôi thực hiện ngay sau thắng cử gồm 5 cấp sự.
1. Tạo ra một lực lượng đối lập nghị trường, yêu cầu xóa bỏ hiến pháp CS, giải tán chánh phủ VC. Từ những ủng hộ rầm rộ của đồng bào, phối hợp thành lập một Ủy ban cứu quốc lâm thời, kíp điều hành chánh sự trung ương tới các địa phương cả nước.
2. Sắc lệnh quân đội phi chánh trị, có nhiệm vụ bảo vệ đất nước, giữ gìn an ninh cho đồng bào, duy trì trật tự xã hội, sẵn sàng súng ống đánh bại quân Tàu can thiệp.
3. Tuyên bố VN từ nay là một quốc gia tự do, thụ hưởng nền chánh trị đa đảng. Công dân VN có quyền bình đẳng về chánh trị, có quyền tự do hoạt động đảng phái.
4. Trên cơ sở các đảng phái trong và ngoài nước tham gia, tổ chức Tổng tuyển cử bầu Tổng thống, Lưỡng viện Quốc Hội. Các nhà lãnh đạo mới sẽ có các chánh sách nội trị ngoại giao ích nước lợi nhà phù hợp.
5. Bộ máy nhà nước sẽ tổ chức theo kiểu thức VNCH trước đây.
Kính thưa đồng bào.
Với ý nguyện như trên, chúng tôi tin tưởng đồng bào sẽ mạnh mẽ ủng hộ, dồn phiếu cho vì chiến thắng của chúng tôi cũng là chiến thắng của đồng bào.
Trân trọng.

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Liên danh ứng cử thời xưa.


Bầu cử dưới chế độ "dân chủ như thế này là cùng" có điều lạ chưa thi đã biết ai rớt ai đậu, như cái kiểu tới tháng 5/2016 thiên hạ mới đi bầu Quốc hội sau đó các vị dân biểu sẽ chọn Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội... nhưng mới nay chưa bầu đã rõ kết quả !
Nhớ lúc xưa miền Nam tự do, không khí bầu cử thật rộn ràng ồn ả. Ngày 3/9/1967 cuộc bầu cử Tổng thống cả thảy 10 liên danh tham gia ứng cử, dân chúng tha hồ chọn lựa. Mỗi "bộ đôi" có những cách "dụ dỗ" riêng.
1. Liên danh "Người gieo mạ" của Trần Văn Hương - Mai Thọ Truyền.
- Bạn muốn một chánh quyền trong sạch cương quyết phục vụ đất nước ?
Hãy bầu cho liên danh Hương - Truyền !
- Bạn muốn một xã hội trật tự, công bằng dễ thở ?
Hãy bầu cho liên danh Hương - Truyền !
- Bạn muốn một nền hòa bình thực sự ?
Hãy bầu cho liên danh Hương - Truyền !
Có hứa có làm. Đó là khẩu hiệu của liên danh Hương - Truyền
Với khẩu hiệu Người gieo mạ. Gieo để gặt. Gặt một mùa No Ấm - Vui Tươi - Thanh Bình.


2. Liên danh "Bông lúa" của Hà Thúc Ký - Nguyễn Văn Định.
- Xây dựng hòa bình trên căn bản dân tộc tự quyết.
- Bảo vệ tự do trên căn bản tôn trọng hiến pháp.
- Thực hiện no ấm trên căn bản cách mạng xã hội.
Kính thưa đồng bào.
Sau bao năm tranh đấu cách mạng nhằm giải phóng dân tộc khỏi gông cùm thực dân, cộng sản và độc tài, chúng tôi đã tâm nguyện chừng nào công chưa thành ý chưa đạt, nước chưa thịnh dân chưa cường thì quyết chẳng chịu ngừng chân lùi bước mặc dù gian nan nguy hiểm.
Hôm nay trước cảnh quốc phá gia vong, nối tiếp lời nguyền sắt đá đó và kế tục sự nghiệp của các chiến sĩ hữu danh hay vô danh hoặc đã từng vào tù ra khám hoặc đã gục ngã cho sự sinh tồn của dân tộc, chúng tôi tâm thành ra ứng cử với niềm mong ước có cơ hội phục vụ đồng bào qua 10 điểm then chốt trong chương trình hoạt động dưới đây.
1. Thực hiện ngưng chiến. Xây dựng hòa bình. Bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.
2. Tôn trọng hiến pháp. Bảo vệ các quyền tự do dân chủ. Chấp nhận đối lập thật sự.
3. Chấm dứt nạn phân hóa kỳ thị. Thể hiện đại đoàn kết dân tộc.
4 Thanh toán những bất công xã hội và tận diệt tham nhũng.
5. Tăng gia sản xuất. Hợp lý hóa nhập cảng. Điều hòa phân phối. Tận diệt gian thương. Phát triển công kỹ nghệ. Cải thiện chế độ ruộng đất. Bành trướng hệ thống ngân hàng tín dụng.
6. Nâng đỡ thiết thực giới nông dân và thợ thuyền. Bồi thường gấp rút các thiệt hại chiến tranh. Giúp đỡ những người nghèo đói thất nghiệp, già cả, cô nhi quả phụ, nạn nhân các tai ương. Giải quyết các vấn đề vệ sinh công cộng ( cống, rãnh, rác, nhà vệ sinh...). Cải thiện và phát triển hệ thống chuyên chở công cộng (xe buýt, hàng không...). Nâng đỡ Đông y. Giải quyết nạn khan hiếm nhà cửa tại các đô thị. Đem điện nước vào các khu lao động và về nông thôn.
7. Bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc. Diệt trừ các mầm văn hóa nô dịch đồi trụy. Cải tạo thật sự nền giáo dục trên căn bản dân tộc, nhân bản và khoa học. Cung cấp đầy đủ giáo chức và trường học.
8. Cải tổ guồng máy hành chính. Giản dị hóa mọi thủ tục phức tạp. Cán bộ hóa hàng ngũ công chức.
9. Xây dựng một quân đội cách mạng chuyên nghiệp. Thể hiện công bằng trong việc xử dụng và thăng thưởng. Cải thiện chế độ quân dịch. Bảo đảm công ăn việc làm cho các quân nhân giải ngũ, thương phế binh, gia đình tử sĩ.
10. Cải thiện ngoại giao. Tích cực phát huy chính nghĩa cuộc đấu tranh dân tộc.
Kính thưa đồng bào.
Chúng tôi xin long trọng cam kết cùng đồng bào rằng với lòng hăng say nhiệt thành, với sức mạnh can đảm thực tâm đoàn kết, chúng tôi quyết tâm mở đầu cho một cuộc cách mạng mới. Nếu chúng tôi không thực tiễn hóa đặng những điểm trình bày trên đây trong năm đầu, chúng tôi xin đón nhận sự phê phán nghiêm khắc của đồng bào và sẵn sàng từ chức để đồng bào quyết định lại.
Xin đồng bào tín nhiệm và dồn phiếu cho liên danh "Bông Lúa".


3. Liên danh "Xã hội Dân chủ" của Hoàng Cơ Bình - Liêu Quang Khình.
Dấu hiệu "Căn nhà Bình dân"
- Ổn định tình hình.
- Vật giá tụt thang.
- Thắng lợi Hòa bình.
Đồng bào hãy dồn phiếu cho liên danh Hoàng Cơ Bình - Liêu Quang Khình !


4. Liên danh "Bồ Câu Trắng" của Trương Đình Dzu - Trần Văn Chiêu.
- Muốn thực thi dân chủ phải có hòa bình.
- Muốn cải tiến dân sinh phải có hòa bình.
- Muốn phục hưng kinh tế phải có hòa bình.
Hòa bình trong tự do và danh dự là sự đòi hỏi của toàn dân Việt Nam
Liên danh Bồ câu trắng quyết thực hiện cho được Hòa bình !


5. Liên danh Dân Chủ của Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ
Dấu hiệu lá quốc kỳ VNCH có tấm bản đồ VN ở giữa.
Đồng bào hãy dồn phiếu cho "Liên danh Dân chủ" Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ để
- Xây dựng Dân chủ.
- Giải quyết Chiến tranh.
- Cải tạo xã hội.


Và thêm 5 liên danh khác nữa các vị Phan Khắc Sửu - Phan Quang Đáng, Phan Huy Cơ - Lý Quốc Sinh, Trần Văn Ly - Huỳnh Công Dương, Nguyễn Hòa Hiệp - Nguyễn Thế Truyền, Vũ Hồng Khanh - Dương Trung Đông, Nguyễn Đình Quát - Trần Cửu Chân.
Kết quả, "Liên danh Dân chủ" câu chữ ngắn gọn của hai ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ giành nhiều phiếu nhứt, đắc cử.
Bài phát biểu nhận chức của ông Thiệu ngày 3/11/1967 ở Hội trường Diên Hồng, Sài Gòn cách nay đã gần 50 năm rồi nghe vẫn cứ còn hay.
" Quốc dân đồng bào.
Cùng nhau chúng ta cải tạo xã hội này, xây dựng một nước Việt Nam mới.
Cùng nhau chúng ta đưa dân tộc lên đường văn minh tiến bộ trên mọi địa hạt để theo kịp trào lưu của nhân loại. Chúng ta có bổn phận để lại cho thế hệ mai sau những trang sử sáng chói, những cơ cấu bền vững, xây dựng trên nền tảng tự do, công bằng và nhân ái..."
*
Lời nhận xét.
Những ý tưởng dài dòng của liên danh "Bông lúa" tỏ ra thất thế trước sự ngắn gọn tờ rơi hai ông Thiệu - Kỳ. Rõ ràng người dân miền Nam cùng ngầm thấy "cái biểu hiện tốt nhất của chân lý là sự giản dị và rõ ràng. Cái giả dối thường bao giờ cũng vờ vĩnh, rối rắm và hoa mỹ." Đây có thể cũng một kinh nghiệm cho cái trào lưu "rộn ràng ứng cử" hiện nay chương trình.

click vào ảnh xem rõ hơn

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Năm khỉ nói chuyện vượn.


Bính Thân năm con khỉ đỏ đít ngồi trên lửa nhó nhăn ó ré. Như mà cuối năm hùa hạp năm Thân nói chuyện con khỉ ngẫm cũng nhàm, chi bằng năm con khỉ nói về chuyện con vượn.
Bên China gọi khỉ là hầu, vượn là viên. An Nam trung hòa hầu, viên ra con voọc chà vá.
Tương truyền Thiên tử buồn sự tình lấy đất sét nặn mấy con khỉ ra làm đồ chơi. Chơi chán rồi bèn thổi sanh khí vào quẳng xuống An Nam cho bọn khỉ tự do làm trò khỉ. Khỉ nhờ ơn Thiên tử no cơm ấm cật rảnh quá chí chóe cải nhau chia phe đấu đá, phân tách ba nòi thuần túy khỉ, vượn tay dài, voọc sách đỏ.
Vượn tay dài sống thành bầy trong rừng đu cây cành nầy cành khác nhờ hai cánh tay dài thược. Chúng là những vận động viên xà đơn xà kép xà lệch thượng thặng, cả đời cái nghề quay quăng bắt tổ chim phá tổ quạ, hái trái ổi lặt trái xoài. Ngày nầy ngày khác mặt trời chạng vạng lặn xuống chân trời là cuộc cao trào vượn cả bầy chót vót ngọn cây ngồi cất tiếng hú. Tiếng vượn hú xa vọng khắp rừng xanh rùng rợn buồn khôn thể xiếc.


Nhà bác học nói thủy tổ dân chúng là mấy con vượn người cổ đại Phi châu da đen. Vài ba triệu năm trước, vùng Trung Phi bầy vượn sanh sống bên "mỏ đá U ni um" phóng xạ bị nhiễm độc rụng lông lá biến hóa ra người vượn cổ đại. Bọn cổ đại nầy chân hóa dài ra, tay thu rút lại; nên đành phải xuống đất lội bộ kiếm ăn đi lên phía Bắc đến Ai Cập, qua Trung Đông, sang Ấn Độ rồi vượt dãy Hy Mã Lạp Sơn đến Tàu rồi hành phương Nam xuống định cư lâu dài trong hang Con Moong xứ Hòa Bình thuộc về đất Giao Chỉ.
Đất lành bầy khỉ ở, hang tốt vượn định cư, qua thời gian tiến bộ vượn người cổ nay đã thành ra lũ ngợm người đỉnh cao trí tuệ họp bầy họp đàn bày vẻ tầm bậy cuộc làm ăn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...
Nhà thơ lớn nghe chuyện vượn hóa người rồi lại hội cả bầy đi theo già cả Lú "chủ nghĩa xã hội", tâm tư bèn sáng tạo mấy câu ai cũng phải cho rằng hay.
"Con vượn trong hang, con vượn nhảy ra,
Con vượn nhảy ra, con vượn ngồi đó
Con vượn ngồi đó, con vượn ngồi tiếp."