Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Một cương lĩnh tranh cử thẳng thắn.


Kính thưa quý vị đồng bào.
Mấy chục năm qua, dưới ách cai trị của CS tay sai Tàu, dân ta ngày một đói rách khổ sở, nước ta ngày thêm yếu đuối lụn bại, quốc gia VN dần đi vào ngõ cụt suy vong khốn nạn. Điều ấy thực quả đã rõ như ban ngày ai ai cũng biết.
Phương cách cứu nguy dân tộc bằng con đường khởi nghĩa, diệt cộng bằng dao găm súng đạn tỏ ra không phù hợp, vì địa chánh trị gần gủi, quân Tàu sẽ lấy cớ "Phù đảng, diệt khủng bố" rồi tràn xuống nuốt chửng gọn gàng tổ quốc ta thê thảm.
Con đường duy nhất đúng hiện nay là diễn biến hòa bình qua sự bầu cử, chiếm lĩnh nghị trường, hình thành lực lượng đối lập, giành lại quyền quản lý dân chủ đất nước một cách đàng hoàng nhờ vào sự ủng hộ của quý đồng bào.
Là những công dân không sợ chết, xuất xứ từ khúc ruột ngàn dặm yêu Mỹ thương Nhật, luôn đặt lợi ích đồng bào VN lên trên hết, chúng tôi quyết định trở về VN tranh cử vào Quốc hội với phương châm "Đấu tranh vì quyền lợi đồng bào".


Đường hướng chúng tôi thực hiện ngay sau thắng cử gồm 5 cấp sự.
1. Tạo ra một lực lượng đối lập nghị trường, yêu cầu xóa bỏ hiến pháp CS, giải tán chánh phủ VC. Từ những ủng hộ rầm rộ của đồng bào, phối hợp thành lập một Ủy ban cứu quốc lâm thời, kíp điều hành chánh sự trung ương tới các địa phương cả nước.
2. Sắc lệnh quân đội phi chánh trị, có nhiệm vụ bảo vệ đất nước, giữ gìn an ninh cho đồng bào, duy trì trật tự xã hội, sẵn sàng súng ống đánh bại quân Tàu can thiệp.
3. Tuyên bố VN từ nay là một quốc gia tự do, thụ hưởng nền chánh trị đa đảng. Công dân VN có quyền bình đẳng về chánh trị, có quyền tự do hoạt động đảng phái.
4. Trên cơ sở các đảng phái trong và ngoài nước tham gia, tổ chức Tổng tuyển cử bầu Tổng thống, Lưỡng viện Quốc Hội. Các nhà lãnh đạo mới sẽ có các chánh sách nội trị ngoại giao ích nước lợi nhà phù hợp.
5. Bộ máy nhà nước sẽ tổ chức theo kiểu thức VNCH trước đây.
Kính thưa đồng bào.
Với ý nguyện như trên, chúng tôi tin tưởng đồng bào sẽ mạnh mẽ ủng hộ, dồn phiếu cho vì chiến thắng của chúng tôi cũng là chiến thắng của đồng bào.
Trân trọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét