Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Diệu kế ứng cử.


Một bài viết trên trang "Dân Làm Báo", ông Trần Gia Phụng vạch "cái diệu kế" loại bỏ sử ký VN của CS bằng cách "tích hợp môn lịch sử" cấp giáo dục cơ sở rồi đưa đẩy học sinh trung học lâm thế bỏ môn sử ký, từ từ xóa bỏ ký ức dân tộc, lần lùa chúng sanh VN về lại đoạn đường xưa An Nam đô hộ phủ.
Diệu kế nói chung là cái kế kỳ diệu trong vô vàm mưu mẹo, đem để áp dụng sẽ kết quả cao nhứt. Ví dụ trận hành binh Xích Bích, Gia Cát Lượng dùng diệu kế hỏa công thiêu rụi hơn 80 vạn quân Tào cho chết. Ví dụ người China mưu chiếm Nam Hải dùng diệu kế nuôi nấng bọn phản quốc An Nam, tạo điều kiện tằm ăn lá dâu la liếm lưỡi bò mới cướp được hết. Ví dụ bầy Việt gian nằm vùng "giáo dục", theo lệnh thượng cấp Tàu dùng diệu kế tích hợp bộ môn xóa dần sử Việt. Ví dụ "Mặt trận Tổ Quốc" dụng diệu kế "hiệp thương chánh trị" mục tiêu dọn sạch "thế lực thù địch bày trò ra ứng cử"...
Nhà ngâm cứu nói cái diệu kế vượt tầm diệu kế là kế tương kế tựu kế. Lấy diệu kế địch sáng chế diệu kế ta, phá sản kế địch. Ví dụ VNCH chửi quân CS bán nước cho Tàu, quân CS tương kế tựu kế chửi lại VNCH bán nước cho Mỹ. Ví dụ CS đảng hô hét bày trò mị dân "bầu cử dân chủ", các nhà dân chủ bèn tương kế tựu kế, sáng chế diệu kế "tự ứng cử" vạch mặt bản chất lưu manh lừa dân bịp chúng hợp pháp hóa cuồng vọng đảng cai trị nước mãi miết muôn đời.


Về diệu kế "tự ứng cử", số người ra ứng cử càng đông thời càng làm đẹp thêm cái mặt mo đảng. Ví dụ 1.000 "nhân sĩ" trên tổng số 90 triệu dân mạnh dạn ra ứng cử "đại biểu quốc hội", tranh đua với 500 "đảng sĩ" đại diện cho 4,5 triệu đảng viên ra làm "đại biểu cho dân". Chắc chắc một nghìn phần trăm tất cả "1.000 nhân sĩ " dám ra tự ứng cử, coi như cái đời họ sẽ tàn trong ngõ hẹp. Công an dao găm súng ống dùi cui roi điện đến "thăm hỏi, chăm sóc tận tình". Dư luận viên quần chúng tự phát đêm đêm "mật phục" quăng mắm tôm cứt đái vô nhà "tự ứng cử". Phường xã phát giấy mời dân đi đấu tố "các thế lực thù địch âm mưu chống phá bầu cử". Mặt trận "tổ cò" ra tay hiệp thương gạch tên xóa sổ 1.000 "nhân sĩ", kết thúc sự vấn đề nhậy cảm. Sau khi cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với trên chín mươi chín phần trăm nhân dân nô nức phấn khởi chọn ra 500 vị lắm đức thừa tài Quang, Ngân chủ tịch, Xuân Phúc thủ tướng rồi thời đảng mới dịp tung đòn thù giai cấp "xử lý bắt ủ tờ hết những kẻ cả gan công khai ra tranh quyền với đảng bọn tao".
Than ôi ! Quý vị ứng cử viên tham gia diệu kế tự ứng cử có cái sướng dám vạch mặt đảng lưu manh ra ở giữa chợ đời. Tuy nhiên, sự hành động của họ vừa uổng công lại trả giá đắt khi mà người dân ai cũng thấy rõ cái tim đen VC nhưng hết thảy đều vô cùng vô cảm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét