Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Vượng Râu, Mai Khôi tự ứng cử viên.


Trong các ứng viên tự mình đứng lên tranh cử, tên tuổi sáng giá phải nói có ca sĩ Mai Khôi và danh hề Vượng râu văn nghệ.
Sáng giá tự vì hai vị là người của công chúng, giàu sụ nhờ tài ba ca hát diễn xuất, đi đây đi đó nhiều nơi hiểu sự nầy sự nọ, khác hẳn với đám đảng viên "đề cử" lúc nhúc vô tài bất tướng, duy nhứt cái nghề bợ đảng kiếm chác.
Hai nghệ sĩ dũng khí dám mạnh dạn bước ra dưới cái chế độ dao găm búa sắt, thừa mứa âm mưu bẩn thỉu trị tội bất cứ ai dám tranh cử thách thức quyền cai trị của bọn chúng nó.
Sự lọt qua vô vàm cửa ải để có tên trong danh sách "hợp pháp" dĩ nhiên là điều không tưởng với cặp Mai Khôi - Vượng Râu. Hoặc giả dụ "có tưởng" đi nữa, cả hai có lượng cử tri ủng hộ trên chín chục phần trăm phiếu bầu đi nữa, thì cái chắc vẫn không thể hơn số phiếu của đồng chí Lê Văn Cu, Nguyễn Thị Bẹp vô danh tiểu tốt nào đó chỉ được một hai cái phiếu nhưng mà "đảng ta đã cơ cấu" !


Đầu đảng CS đương lo sợ dân chúng quá căm ghét chế độ CS rồi dồn hết phiếu ủng hộ quý vị tự ứng cử nên đã trơ trẻn chỉ thị thiên hạ không được bầu cho "những người thế nầy thế nọ" - quên rằng người dân dù thế nào đi nữa thì họ cũng có cái đầu tự suy xét.
Dĩ nhiên chỉ thị công khai ấy chỉ là hư chiêu ra vẻ, chớ CS đảng đời nào dại để cho "bọn xấu" lọt được vô danh sách hợp lệ cho dân chúng quyền chọn rồi sanh sự sự sanh "lực lượng đối lập" làm "đảng ta" chết không kịp ngáp. Chắc chắn trăm phần trăm "bọn xấu" sẽ tắt đài sau khi "mặt trận hiệp thương" không sót một mống. Dân chúng đi bầu sẽ duy nhứt phải chọn một món đảng hoặc một món bợ đít đảng.
Than ôi ! Hề chèo Vượng Râu và ca sĩ Mai Khôi thừa biết họ đang sống dưới chế độ độc tài cộng sản man rợ chớ đâu phải sống bên Mỹ. Thế nên, sự tự ra ứng cử ấy phải chăng chỉ là việc đi mò dái ngựa CS tìm cảm giác mạnh đỡ buồn hoặc PR tên tuổi ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét