Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

An Nam đô hộ phủ.


Đại để nhà Đường China (618-907) chia đất đai đánh chiếm tứ xứ lân bang ra 6 khu vực, đặt mỗi nơi một hệ thống cai trị gọi là Đô hộ phủ.
1 Thiền Vu đô hộ phủ: cai trị dân Nhung Địch, Hung Nô vùng Nội Mông Cổ
2. Bắc Đình đô hộ phủ: cai trị người Hồi Hột Duy Ngô Nhĩ vùng Tân Cương
3. An Tây đô hộ phủ: cai trị dân Tây Hạ vùng Tây Tạng
4. An Bắc đô hộ phủ: cai trị các sắc dân Hồi, Liêu Ninh Hạ
5. An Đông đô hộ phủ: cai trị dân Cao Ly
6. An Nam đô hộ phủ: cai trị dân An Nam
Quan chức Đô hộ phủ là quý vị Tàu được vua Đường bổ nhiệm.


Về sự "An Nam đô hộ phủ" thì như sau:
Đời thượng cổ, nước Văn Lang danh giá trống đồng lập quốc vùng Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ có các vua Hùng cha truyền con nối cai trị. Dưới mắt người Tàu, Văn Lang là một "nhược tiểu xứ" man di mọi rợ, chuyên đời đóng khố ở trần, "Nam man" biên viễn.
Cuối đời Hùng vương, có người Thục Phán nổi lên cướp lấy chánh quyền, đổi tên Văn Lang ra thành Âu Lạc. Chẳng được bao lâu, quan Thái thú Nam Hải (Quảng Đông) là Úy Đà, âm thầm ly khai lập quốc, đem quân đánh diệt, sáp nhập Âu Lạc về làm một quận của Tàu gọi là "Tượng Quận".
Cao tổ đế diệt được nhà Tần, thống nhất Trung Hoa, sai quân xuống diệt con cháu Úy Đà, chia "Tượng Quận" ra ba quận nhỏ là "Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam"
Đầu thời Tam Quốc, Hán Hiến Đế cho đổi tên "Giao Chỉ Quận" thành "Giao Châu".
Tháng 8 năm 679, nhà Đường cho đổi "Giao Châu tổng quản phủ" (lập năm 622) thành "An Nam đô hộ phủ", gồm 13 châu với 59 huyện, tương ứng một phần Choang Quảng Tây, Bắc phần và miền Trung Việt - từ Hà Tịnh trở ra.


Từ đó, cái tên "An Nam" chánh thức khai sanh dùng chỉ xứ sở của người Việt.
Năm 863, quân Nam Chiếu ở Vân Nam tràn xuống đánh lấy thành Giao Chỉ. Vua nhà Đường bèn sai "Tần châu thứ sử" Cao Biền giữ chức "An Nam Đô hộ Kinh lược Chiêu thảo sứ", đem binh dẹp yên giặc Nam Chiếu, ổn định thành công Giao Châu chi xứ.
Năm 866, Đường Ý Tông đổi "An Nam đô hộ phủ" thành "Tĩnh Hải quân", bổ nhiệm Cao Biền giữ chức "Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ". Cao Biền cho xây thành đắp lũy, lấy tỳ hưu thú lạ trấn yễm long mạch cốt suy tàn vượng khí xứ Việt, mưu kế buộc dân An Nam phải đời đời u muội, cam phận nô lệ cho Tàu.
Sau này dân ta nổi dậy đánh đuổi Tàu giành độc lập, các đời vua chúa lên ngôi đều phải sai sứ sang Tàu "báo cáo" xin vua Tàu thụ phong giữ chức "An Nam quốc vương" để yên nhà lợi nước. Hai vị "An Nam quốc vương" được vua Tàu sắc phong, tăm tiếng thiên hạ đều biết là nhị ngài Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.
Lời bàn luận:
Than ôi ! Sông núi biển trời xứ ta luôn là cái đích chiếm đóng, sáp nhập muôn đời của China đế quốc. Xưa kia Tàu đem quân đánh chiếm rồi cử quan lại sang cai trị mong đồng hóa xóa sổ dân tộc VN. Ngày nay, Tàu thấy không cần phải vậy vì tổn hao đánh đấm bất lợi vô cùng. Tàu bèn lập mưu cung cấp võ khí, tiền bạc nuôi dưỡng một đám tay sai bán nước "ý thức hệ". Tàu cung cấp cố vấn bày mưu tính kế "dĩ Việt chế Việt" giúp bọn này để chúng nó cướp giữ lấy chánh quyền.
Chế độ thực dân mới kiểu Tàu quả nhiên hiệu nghiệm. Chánh quyền bán nước một mặt tuyên giáo đầu độc phỉnh dân, một mặt trừng trị không chút nương tay kẻ nào phản đối. Từng bước một dần dà, người Tàu nhờ bọn này lập nên một "An Nam Đô hộ phủ kiểu mới", khéo léo khai thác vô vàm nguồn lợi của xứ thuộc địa cúi đầu ngoan ngoãn...


Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Hại nhân nhân hại.


Quân võ trang Hamas vai đeo AK, tay giương "bắp chuối" made in Nga Tàu xuất bản; nguyện thề bất cộng đái thiên, tiêu diệt chết hết dân tộc Israel tài ba sáng chế.
Thế kỷ XXI, dù muốn dù không, phải chấp nhận sự hòa hiếu đa sắc tộc chung sống, đặng lo việc này việc nọ văn minh tiến bộ đã tỷ kiếp người. Tuy nhiên, Hamas mồm kêu gào "đòi đất cho được" bằng cách này cách nọ, tay liên miên phóng phi đạn sang Israel phá quấy mỗi ngày. Họ còn mưu kế đào đường hầm tuồn chất nổ cho cảm tử quân chực chờ cơ hội đánh bom tự sát.
Hamas tưởng rằng bạo lực khủng bố trường kỳ sẽ làm dân Do Thái căng thẳng sợ hãi, suy nhược mệt mõi, chết dần chết mòn để họ có thể "đánh đuổi hết bọn Do Thái", giành lại "giang san gấm vóc".Khác hẳn cái chế độ hèn với giặc ác với dân, bên ngoài sợ sệt ngoại bang, bên trong hung hăng huấn thị quân đội sẵn sàng đàn áp đồng bào trong nước, chánh quyền Israel của thủ tướng Benjamin Netanyahu cương quyết sử dụng mọi khả năng quân sự để bảo vệ tánh mệnh dân chúng nước họ.
Hệ thống tên lửa Vòm sắt đánh chặn. Máy bay không tập dữ dội vào nơi xuất xứ hỏa tiễn Hamas. Chủ động phóng tên lửa, ném bom hạ sát ban lãnh đạo Hamas chủ chiến.
Thủ tướng Israel cảnh báo người dân Gaza hãy rời khỏi bất cứ nơi nào có các phần tử Hamas hoạt động vì các địa điểm ấy sẽ bị tấn công. Ông khẳng định rất rõ ràng:
“Hamas đang trả giá và sẽ tiếp tục trả giá đắt về các tội ác nhóm này đang phạm. Tôi kêu gọi cư dân Gaza hãy di tản ngay tức khắc khỏi mọi khu vực Hamas đang thực hiện các hành động khủng bố. Mỗi chỗ như vậy là một mục tiêu cho chúng tôi. Chúng tôi đã chứng minh trong những ngày qua là không có và sẽ không có bất cứ đặc miễn nào cho bất cứ ai nhắm bắn công dân Israel.”
Lời bàn luận:
Than ôi ! Đất nước Israel nhỏ bé xinh đẹp bị bao vây tứ phía bốn bề bởi những bịt mặt pháo kích đánh bom cắt cổ. Tuy nhiên, người Do Thái nổi tiếng thông minh dũng cảm đệ nhất, thể chế chánh trị của họ thực sự của dân do dân vì dân nên đã tạo lập cho Israel đủ sức mạnh giáng trả Hamas vì mục đích sống còn.Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Trụ biểu và chuyện con nghê.


Chùa xây tam quan, đền xây trụ biểu. Nói vậy chớ thực thời thiên hạ thích chi xây nấy. Đình chùa miếu mạo phủ đệ lăng tẩm, tam quan trụ biểu thích gì làm nấy miễn có tiền bạc thuê thợ thuê thầy.
Xây trụ biểu làm cổng ít rườm rà tốn kém công cán vật hạng, nhưng xây phải thợ nề kép mới làm ra cái trụ đẹp. Bốn trụ - giữa hai to, hai bên hai nhỏ - hở ra ba cái lối. Lối giữa giành cho khách VIP ơn trên. Hai lối hai bên để quân sĩ kẻ hầu người hạ ra vào phải phép.
Trang trí thân trụ là chữ nho câu đối vô vàm ý tứ viết cho phù hạp. Thí dụ:
- Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh / Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chí tiêu.
- Bách thế bản chi thừa cựu ấm / Thiên thu hương hỏa tráng tân cơ
- Kiến tạo gia phong tân cốt cách / Bảo tồn quốc giáo cổ tinh hoa
Đầu chóp ngọn trụ biểu thường xây hoa sen, chim phụng hoàng, thạch đăng hay là con nghê ngỏng đuôi vui vẻ đón chào quý khách.
Con nghê là con chó đá vẽ vời hóa thân ra linh vật xứ ta. Lúc An Nam mất nước vào tay Tàu đô hộ, bọn Thái thú Thứ sử thi hành chánh sách diệt chủng, đồng hóa dân Việt thành dân Tàu lai mất gốc, biến xứ ta hóa quận huyện trực thuộc China đế quốc. Tàu du nhập bọn Kỳ Lân, Rồng Thiên Tử, Sư Tử Đá, Thiềm Thừ... bắt dân chúng thay mấy con chó đá chầu hầu thiêng liêng tín ngưỡng, âm mưu cốt trấn triệt hạ hưng khí VN.
Dân sợ Tàu mà cũng ghét Tàu, bèn lấy chó đá đẽo gọt điêu khắc ra một thú lạ. Chó không ra chó, lân không ra lân, sư không ra sư, rồng không ra rồng, trông rất buồn cười vẻ mặt ngô nghê ngớ ngẩn... rồi báo cáo "đồng chí Tàu" con ấy con "Sư đá An Nam".
Dân gian gọi "Sư đá" ấy là "Ngô nghê cẩu", là "bầy chó Ngô" khiến Thứ sử Lục Dận chánh quyền Đông Ngô tức giận, bèn lệnh cắt lưỡi người Việt nào dám nói đến chữ "Ngô". Thành thử "chó Ngô nghê" phải thay tên đổi họ gọi mới là Nghê, một con vật Việt ta sáng chế.
Đền thờ Thánh Gióng, thờ Bà Triệu thấy còn con nghê đầy vẻ cảm hoài. Riêng đền vua Đinh Bộ Lĩnh, trên chóp hai trụ biểu có hai con nghê đá quá ư đặc sắc.Thời nay trào CS đảng, thiên hạ ít ai còn biết "con nghê ngỏng đuôi vui vẻ" là gì.
Hầu như họ chỉ biết có "Tỳ Hưu" Kỳ lân, Sư tử đá, Đầu rồng, Gấu trúc, Râu mác, Đầu lê, hay là Mao hồ vĩ đại...
Quý vị sư thầy đảng "học tập đạo đức" trú trì trong những tổ đình cổ tự đã và đang hăng hái ra tay đập phá, triệt hạ, hủy diệt tận gốc mấy kiến trúc chùa Việt xưa hoi hiếm sót sẻ.
Quý sư khoái trá xây dựng những loại chùa Tàu mái cong kiểu cách Thiên An Môn Cổ Lầu Đại Hán thay cho cốt cách ngôi chùa nước Việt.
Kỳ lân, Sư tử đá, Linh vật thú lạ đặc chủng bên Tàu được giới hữu trách hoặc chế tác, hoặc đưa về. Bọn này thượng tọa lên trên đỉnh Tam quan, đỉnh Cổ lầu, đỉnh Trụ biểu Nghi đình... trông rất vẻ ta đây đã đặng vênh vang ngồi trấn thủ môi trường... " sắp sáp nhập".Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Phóng viên James Foley bị cắt cổ man rợ.


James Foley sanh ngày ngày 18 tháng 10 năm 1973 tại Rochester, New Hampshire nước Mỹ. Ông học ngành Sử tại đại học Marquette (bang Wisconsin) và học thêm khoa báo chí tại Đại học Northwestern. Foley cũng tốt nghiệp Chương trình MFA dành cho thơ văn tại Đại học Massachusetts Amherst trong năm 2003.
Khởi đầu, Foley đi dạy tại Arizona, Massachusetts và Chicago rồi bỏ nghề giáo viên, đi làm phóng viên ảnh tự do vào giữa những năm 2000. Ông lăn xả vào vùng chiến sự ở Syria, Libya, Iraq vì rất yêu thích nghề phóng viên chiến trường nguy hiểm.
Tháng 4 năm 2011, Foley tác nghiệp cho Global Post và đã bị bắt giữ gần Brega, Libya. Lực lượng trung thành với Muammar Gaddafi tống giam ông 44 ngày rồi mới thả ra.
Tháng 11.2012, Foley đến Syria chiến tranh điểm nóng, chiếc xe ông lái bị 4 tay súng chặn lại trong vùng chiến sự. Nguồn tin thân cận gia đình và tòa Bạch Ốc cho biết rằng ông bị bắt cóc bởi lực lượng dân quân Shabiha. Và vào tháng 7 năm 2014, một nhóm đặc vụ Mỹ bí mật luồn sâu đến Syria nổ súng, cố gắng giải thoát cho ông nhưng bất thành.


Ngày 19 tháng 8 năm 2014, khủng bố ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) bất ngờ đăng một đoạn video dã man lên YouTube khiến cả thế giới kinh hoàng phẩn nộ.
Video tựa đề “Một thông điệp cho nước Mỹ” của bọn ISIL mở đầu quay cảnh TT B.Obama tuyên bố phê duyệt các cuộc không kích nhằm vào lực lượng này tại Iraq.
Đoạn tiếp cho thấy James Foley mặc áo màu cam, quỳ bên cạnh một tên khủng bố áo đen che kín mặt, tay cầm dao găm tại một vùng sa mạc.
James Foley bị ép buộc phải nói những lời sau :
“Tôi kêu gọi bạn bè, gia đình và người tôi yêu quý hãy nổi dậy chống lại kẻ thực sự đã giết tôi, đó là chính phủ Mỹ, vì những gì sắp xảy đến với tôi chỉ là hậu quả của tính tự mãn và tội ác của họ".
Tên che mặt nói tiếp bằng tiếng Anh:
 -“Đây là James Wright Foley, một tên Mỹ. Với vai trò là một chính phủ, chúng bây đã đi đầu trong hành động hiếu chiến chống đối Nhà nước Hồi giáo”.
-“Hiện không quân bọn mày đang tấn công hằng ngày tại Iraq. Các cuộc tấn công này đã gây thương vong cho người Hồi giáo. Bọn bây không phải đang chống lại quân nổi dậy. Chúng tao là quân đội Hồi giáo và là một đại quốc gia được công nhận bởi phần lớn người Hồi giáo trên thế giới”.
Sau đó hắn bắt đầu cắt cổ James Foley rồi đặt cái đầu lên xác ông.
Đoạn video cuối hiện lên dòng chữ “Steven Joel Sotloff”, cảnh một tù nhân mặc đồ màu cam đang bị túm lấy cổ. Một tên khủng bố che mặt nói.
“Obama, công dân Mỹ này phụ thuộc vào quyết định kế tiếp của ngươi”.
Sau khi Video đăng tải, ngay ngày hôm sau, gia đình của Foley đã xác nhận cái chết của ông, và ngày 20 Tháng 8 năm 2014, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cũng xác nhận video là xác thực.


Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Mái nhà xưa.


Mái nhà xưa, mái nhà lúc xưa. Lúc xưa nhà cũng đơn giản, vật hạng toàn đồ đất sét, tranh lạt tre pheo, trong làng trong xóm. Đất làm nhà xin xỏ, chia chác, mua rẻ, cho không; bởi người ta còn ít, đất còn rộng mênh mông chi xứ.
Đắp đất sét cao nền nhà. Đốn tre ngâm ao bùn chống mọt, róc mắt tre ra kèo cột rui mèn. Chẻ nứa đan phên, phết cức trâu tro bếp lên làm tường vách. Cầu kỳ hơn đắp thêm đất sét trộn trấu, nhào trét thêm ngoài vách cho kín đáo.
Bứt tranh chẻ hom đan gài nên tấm lợp. Bác thợ tre cột kèo đâm xỏ, dây mây kết vòng cườm cho chắc. Khai trục trịch lên bộ giàn, phủ tranh cột lạt. Xong mái nhà xưa.
Đồ đạc nhà giường tre chỏng tre bàn tre ghế tre củi tre. Chỗ ngủ ổ rơm ổ chuối. Gian giữa trống trơn treo tranh mấy con gà bươi móc. Bếp núc thì kiếm ba cục đá làm ba ông táo kê cái nồi đồng thau. Mấy cái chum đất đựng nước giếng...


Ăn thời nhiều chớ ở thời mấy ? Có chỗ che mưa nắng chui ra chun vào ấy thế cũng tốt lắm rồi. Dân ta sống như vầy tự thời Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, tự thời Tàu xây An Nam đô hộ phủ, cho tới Đinh Lê Lý Trần... Gia Long, Bảo Đại, Hồ vô sản.
Mái nhà nay khác mái nhà xưa. Nhà nay làm xi măng sắt thép, gạch gỗ ngói nghiếc, có bản vẽ kiến trúc sư thiết kế mỹ lệ, có kỷ sư xây dựng có tổ thợ có đội thầu, có giám sát công trình theo dõi sao sát.
Vila biệt thự nhà lầu, ga ra ô tô vườn hoa cây cảnh, tường rào cổng sắt, ca mê ra chó bẹc giê... Mái nhà nay đẹp hơn mái nhà xưa. An toàn chắc chắn, không sợ mưa gió bão.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy mái nhà xưa còn sót lại. Có cụ bà già ngồi trước cửa đơn chiếc ngậm ngùi quá.


Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Càng bị bài bác, "Cức chó khô" càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt.


Một bài nọ bàn về sự cức khô, cho rằng dân miền Trung nói cức khô 5 nắng, ý nghĩa cức đem phơi khô 5 nắng sẽ cứng ngắt, liệng chó chó chết, đừng có dại "bốt ăn" làm chi.
Thật ra, đời mấy ai ngu độ đi ăn cức, dù là vị cức chó khô đã hết bốc mùi đi nữa. Sử ký ghi chuyện vua nước Việt nếm cức Ngô Phù Sai để kế nằm vùng thoát thân phục hận. Chuyện vẫn là chuyện. Chuyện "chưa được kiểm chứng", bởi không ai đứng ra làm chứng rằng thấy rõ ràng vua nước Việt đưa cức chúa Ngô vô mồm nếm cả. Cho nếu thời đại "chiến quốc sách" có máy ảnh bấm chớp, có máy quay phim quay, lưu trữ cho kỷ lưỡng để nay đem ra công bố cũng chẳng thể tin được. Ảnh thời photoshop, phim thời dàn dựng, cắt ghép vu cáo.
Thật ra, dân miền Trung không nói cức khô 5 nắng, mà nói cức khô nam nắng, tự vì miền Trung mùa nắng gió Nam (Hạ Lào) thổi qua khô hanh rát bỏng, sức nóng ngoài đồi độn nhiều khi đến 45-46 độ bách phân, nướng chín cả đá cả sỏi. Nên chi cức chó mới ỉa gặp nam nắng đã khô ran khô rốc, quắc queo lại rồi.
Trở lại vấn đề chánh, vị "cức chó khô" ở bài này không phải là cức chó khô thật, mà nói tới "vị cức chó khô" trong nghề thuốc bắc, sâm Cao Ly phơi khô...


Nguyên bên xứ Cao Ly có cây nhân sâm rễ củ vị thuốc bổ. Mùa thu hoạch, dân chúng đào lấy củ ấy đem phơi khô bán cho quý thầy lang thuốc bắc, thu lấy rất nhiều tiền bạc.
Củ nhân sâm khô ran rốc, quắc queo, uốn éo, sần sùi, sẫm màu lại trông hệt như mấy cục cức chó "nam nắng", cho nên được quý thầy thuốc mật mã bí danh cho nó gọi vị "cức chó khô".
Nhà bác học y khoa nước Cổ lổ đại ganh ghét bài bác vị cức chó khô, cho rằng nó đã hết cái thời làm thuốc bổ. Căn do quý quan đảng kếch sù nạp quá ê hề đồ bổ, dùng thêm nó ắt tăng xông huyết áp vỡ tim ra chết sướng.
Tuy nhiên, càng bị bài bác, vị "cức chó khô" càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt. Quý vị vô sản và nhơn dân lao động toàn thế giới vẫn cứ rất chuộng vị "cức chó khô" tẩm bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, chống "diễn biến hòa bình"...


Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Cua và cáy.


Cua với cáy vốn cùng một họ, một nòi với nhau, nên đời xưa ăn ở với nhau rất tử tế, không khác gì anh em ruột thịt một nhà.
Hai con đi đâu cũng có nhau, bao giờ cũng cùng nhau kiếm ăn ở những nơi bờ sông bãi biển. Nhưng được ít lâu, cua thấy cua to cua khỏe, cáy bé cáy rát. Cua cứ mỗi ngày một đe nẹt, một lấn át cáy dần dần, dĩ chí bao nhiêu của ngon vật lạ, cua tranh giành vơ vét giữ cả một mình, không để cho cáy mảy may còn được gì nữa.
Cáy lấy làm khổ thân tức giận, nhưng không làm gì nổi cua. Sau phải tìm lên tận trời mà đầu đơn kiện cua rằng:
"Chúng con, phận nhỏ sức hèn,
Bấy nay sông bến cua liền chiếm đi.
Cho nên mới phải tâu quỳ,
Đèn trời soi sáng, xin thì biết cho..."


Trời bèn cho đòi cua lên mắng thậm tệ:
"Mày sao cậy thế hung hăng,
Tranh phần lấy cả không hằng chia nhau ?
Để cho nó phải kêu tao !..."
Rồi Trời xử rằng:
"Chúng mày ngược ngộ phải vào chốn sâu,
Còn trên bãi bến giao cho:
Cáy kia cứ việc xoi mò mà ăn.
Cua kia còn thói lăng nhăng,
Thì sai Sét đánh ắt rằng chẳng tha !"
Xong trời đuổi cả hai con về. Thành tự bây giờ "của cua cua máy, của cáy cáy đào", không con nào xâm phạm của con nào nữa.
Cũng vì thế tự bấy giờ cua hay sợ sấm sét, hễ nghe thấy sấm sét, thì càng rụt lại.
Bởi vậy mà khi ai bị cua cắp, người ta thường bảo rằng;
"Đợi khi có sấm, thì nó phải nhả"...


Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

"3 N" xiên xỏ tội.


Sài Gòn định vị phía Căm Bốt là miền Tây Nam Bộ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Hành chánh xưa chia có 3 tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, nhưng nay thành ra những 12: Cà Mâu, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và một thành phố Cần Thơ "Tây Đô Nam Bộ"
Đất miền Tây là vùng đất sông nước, phù sa phì nhiêu bạc ngàn đồng ruộng cò bay thẳng cánh, là vựa lúa của cả nước, tôm cá rắn ếch rùa, của ngon vật lạ đầy dẫy.
Người miền Tây con trai thì anh hùng, dũng cảm, con gái thì trung hậu đảm đang, hầu hết một lòng theo cách mệnh, theo vô sản đảng bác Hồ. Người miền Tây còn thêm tiếng trai trí tuệ đỉnh cao, gái xinh đẹp ngọt ngào tươi trẻ...
Các vị lãnh đạo CS đảng gốc người miền Tây rất đông đúc. Đương cử sơ như các ngài Trương Tấn Sang gốc Long An; ngài Nguyễn Tấn Dũng gốc Cà Mâu; ngài Lê Hồng Anh gốc Kiên Giang, ngài Lê Thanh Hải gốc Tiền Giang... đều đương thủ đắc quyền cao chức trọng đệ nhất thiên hạ.


Gái miền Tây danh tiếng nhất có cô "Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh" xinh đẹp, trắng trẻo, giàu có, là người mẫu gốc Trà Vinh đang được mày râu "khao khát" nhất. "Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh" cũng từng phát mấy ngôn giàu có trí tuệ, để cả nước người ta chiêm nghiệm khen hay khen đúng.
Gái miền Tây lùm xùm con sâu rầu nồi canh, cựu huê hậu Mỹ Xuân (Hậu Giang) vừa mại dâm vừa má mì để kiếm thêm thu nhập tiêu xài cho đã. Nhưng đó chỉ cá biệt thôi, còn chung thì con gái miền Tây rất rất kiều diễm, đức hạnh độ ngây ngất lòng người.
Cơ sự có kẻ vô văn hóa nặc danh nào đó, tự nhận dân Bắc Kỳ chánh gốc, viết bài đăng báo chửi bới, mạt sát, hạ nhục "gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ", để rằng quá ngu này ngu nọ, khiến cho "nhân dân ta" phản nộ phản đối ném đá như Hồi giáo cực đoan ném đá giết các phụ nữ ngoại tình...
Ngài Thứ trưởng Văn Hóa - Thể Thao - Du Lịch vội vã họp khẩn cấp, ký lệnh trừng trị, buộc báo đăng bài đình bản 3 tháng, phạt lên đến 207 triệu VNĐ.
Dân chúng đồng thanh hoan nghênh nhiệt liệt. Tuy nhiên vẫn nhiều người ý tứ ấm ức cằn nhằn, trên nền tảng dân chủ gấp triệu lần, "nền tự do báo chí của ta" dẫu có đăng bài như kiểu "Lãnh đạo gốc miền Tây có 3 N", thời sự khen chê đã có dư luận rộng đường chào xáo, sự tội lỗi đã có tòa án thụ lý bên nguyên bên bị, luật sư công tố đàng hoàng chớ không phải lạm quyền "Sếp miền Tây lệnh xuống", trị là trị cái kiểu dã man mông muội...


Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Thơ làng Bàng Bá Lân.


Xưa có ông Bàng Bá Lân làm thơ làng quê thôn xóm hay lắm.
Ông sanh ở miền Phủ Lạng Thương xứ Bắc Giang, Bắc VN, năm 1912. Sau học trường Bưởi có bằng thành chung nhưng thi tú tài không đỗ, ông về quê vui thú điền viên, chớp ảnh làm thơ, quanh quẩn đề tài đồng án ruộng vườn quê mùa chất phát. Thơ ông được người dân quê ưa chuộng nhờ câu chữ ông viết giản dị ra cái hồn quê bàng bạc nơi chốn thôn dã ruộng vườn.
Năm 1954, miền Bắc đau đớn kiếp nạn CS, ông Bàng Bá Lân di cư vào Nam tránh họa độc tài. Trong môi trường tự do thông thoáng, ông hăng hái ra tờ báo Bông Lúa, dạy Đại học Văn Khoa SG, viết khá nhiều sách, thơ, sách giáo khoa Việt văn các cấp. Riêng chớp ảnh, ông có cả một kho ảnh tư liệu về nông thôn, dân quê Bắc phần rất có giá trị.
Năm  1988, ông qua đời tại Sài Gòn, hưởng thọ 76 tuổi.


Ông Bàng Bá Lân có bài thơ Cổng Làng như sau:

CỔNG LÀNG

"Chiều hôm đón mát cổng làng,
Gió hiu hiu đẩy mây vàng êm trôi
Đồng quê vờn lượn chân trời,
Đường quê quanh quất bao người về thôn

Sáng hồng lơ lửng mây son,
Mặt trời thức giấc véo von chim chào.
Cổng làng rộng mở. Ồn ào,
Nông phu lững thững đi vào nắng mai.

Trưa hè bóng lặng nắng oi,
Mái gà cục cục tìm mồi dắt con.
Cổng làng vài chị gái non
Dừng chân uể oải chờ cơn gió nồm.


Những khi gió lạnh mưa buồn,
Cổng làng im ỉm bên đường lội trơn.
Nhưng khi trăng sáng chập chờn,
Kìa bao nhiêu bóng trên đường thướt tha.

Ngày mùa lúa chín thơm đưa...,
Rồi Đông gầy chết, xuân chưa vội vàng.
Mừng xuân ngày hội cổng làng,
Là nơi chen chúc bao nàng ngây thơ.

Ngày nay dù ở nơi xa,
Nhưng khi về đến cây đa đầu làng;
Thì bao nhiêu cảnh mơ màng,
Hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre."


Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Hai vợ chồng chuồn chuồn và ông sư.


Xưa có hai vợ chồng con chuồn chuồn làm tổ ở bên tai một ông sư.
Được ít lâu, chuồn chuồn cái đẻ ra một chuồn chuồn con.
Một hôm, chuồn chuồn cái bay đi kiếm ăn, chẳng may gặp phải buổi trời mưa, nên đi suốt ngày mà không kiếm được miếng gì cả.
Lúc trở về, qua hồ sen, chuồn chuồn cái ngỡ trong hoa sen có miếng ăn, bay vào, thì bấy giờ trời đã tối, cái hoa sen cụp lại, chuồn chuồn không sao ra được, phải nương náu ở trong hoa.
Đêm hôm ấy, chuồn chuồn đực ở tổ có một mình, bị con cào cào nó vào nó ấp con.
Rồi cào cào, chân dài, vô ý thế nào đè gẫy mất chân chuồn chuồn con.
Sáng ra hoa sen nở, chuồn chuồn cái mới bay về.


Chuồn chuồn đực vừa giận, vừa ghen, quát tháo mắng ầm lên rằng:
- Con kia ! Đêm qua mày đi ăn nằm với ai mà mày không về, để ở nhà cào cào nó vào nó làm gẫy mất chân con !...
Chuồn chuồn cái nghe nói, vội chạy ra cửa tổ, om sòm chửi cào cào rằng:
- Mày làm thế nào cho chân con bà lành lại thì làm ! Nếu mày để cho chồng bà đánh mắng bà, thì mày không yên được với bà !...
Cào cào bay lại đậu bên cãi rằng:
- Mày nấu cơm không lành, canh không ngọt cho chồng mày ăn, thì nó đánh mày, chứ việc gì đến tao !
Rồi hai con cùng hăng lên, cãi nhau, đánh nhau tán loạn, làm cho ông sư đinh tai nhức óc, không sao chịu được, tức mình bỏ cái tổ chuồn chuồn trên tai xuống mà phá đi.
Rồi thành vì thế mà ông sư tu không đắc đạo, không thành được Phật.
(Truyện cổ nước Nam)


Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Lá vằng lá ngón.

Hoa và cây lá vằng

Thường niên chiếu lệ, ngày 15 tháng 8, giáo dân Thiên chúa Hải Lăng Quảng Trị tổ chức thánh lễ "Đức Mẹ La Vang" mừng mẹ hiển linh. Con chiên tứ xứ hành hương rầm rộ đến, thể thức "tam niên đại lễ" quy mô vô cùng to lớn.
Sự tích đức mẹ La Vang như sau. Năm 1798, Quang Toản nối nghiệp vua Quang Trung đóng đô kinh thành Phú Xuân Huế. Bấy giờ Nguyễn Gia Long được các giáo sĩ đạo Thiên Chúa ủng hộ, nổi dậy chiếm thành Gia Định rồi chuẩn bị đem quân ra Huế diệt Tây Sơn.
Quang Toản bất tài nên rất lo sợ. Nhà vua đổi niên hiệu Cảnh Thịnh, ban luật 17/8 cấm đạo dữ dội bởi vua cho rằng bọn giáo dân giáo sĩ chỉ một ổ gián điệp nằm vùng phục chờ cựu Nguyễn.
Giáo dân Phú Xuân kéo nhau chạy thoát thân. Một số đến lẩn lút sống bên một gốc đa to vùng rừng núi độn đồi Hải Lăng khô cằn cực khổ.
Người Công giáo đức tin rất vững chắc. Họ cầu nguyện mẹ Maria cứu khổ cứu nạn giải pháp tâm hồn. Quả nhiên, đức mẹ Maria đã hiện ra, người mặc áo dài VN màu trắng, tay bồng chúa Hài Đồng, xuất hiện dưới gốc đa to liên tiếp 3 đêm. Đức mẹ yên ủi con chiên và dặn dò lấy cây lá vằng nấu nước uống mới có sức chống cự lam sơn chướng khí, tiêu trừ bệnh hoạn. Mẹ còn dặn, phụ nữ sanh đẻ thời uống nước "lớ" lá vằng sẽ đỏ da thắm thịt, sức khỏe phục hồi, chắc chắn cơ thể.


Sau ngày Gia Long phục quốc, ngài tận pháp tru di Tây Sơn cửu tộc trả thù rửa hận. Rồi ngài nghe dân đạo Thiên chúa kể chuyện lá vằng, bèn lấy làm cảm kích, cho lập miếu thờ đức mẹ ở cạnh gốc đa xứ Lá Vằng.
Nhà thờ Đức Mẹ vùng Lá Vằng  viết bỏ dấu hóa ra " Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang" . Dân chúng địa phương còn giảng giải đi hái cây lá vằng thời phải la vang lên kẻo bị lạc lối, thành ra gọi xứ La Vang cũng đúng !
Thánh lễ kỷ niệm đức mẹ La Vang hiển linh tổ chức trước ngày sắc dụ cấm đạo 17/8 là hai ngày. Giáo dân vùng khác đến La Vang thường mua một gói chè lá vằng về nấu uống, coi như món quà của đức mẹ ban cho tiêu trừ bệnh hoạn.
Điều kỳ lạ. Ở những nơi cây lá vằng sanh trưởng lại xuất hiện loài lá ngón kịch độc giống hệt cây lá vằng !
Lá ngón được gọi là "Đoạn trường thảo" vì chỉ nhai có 3 cái lá nhỏ là nạn nhân co quắp, ôm bụng quằn quại, nôn ra máu mà chết. Độc chất lá ngón làm ruột đứt từng khúc, xuất huyết dạ dày ồ ạt, gây tử vong ngay lập tức. Những kẻ chán đời vùng núi thường thích thú nhai lá ngón để tự sát.
Điểm duy nhất khác nhau giữa lá vằng và lá ngón. Xin đồng bào ghi nhớ để cứu đời. Hoa lá vằng màu trắng, hoa lá ngón màu vàng.

Cây và hoa lá ngón

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Ebola, dã man độc trùng đỏ.


Phi châu da đen xuất hiện giống độc trùng kinh dị có tên "Ê bô la Vi rút". Giống này tàng độn trong thịt nạc những loài dơi quạ, chuộc dài đuôi, khỉ đột tinh tinh vượn vọc, hưu nai chồn cheo hoảng hốt. Chúng nằm vùng dai dẳng sức sống còn, chực chộp thời cơ đột nhập vô cơ thể người ta, ra tay giết hại chúng sanh bằng hình thức "tắm máu"..
"Ê bô la Vi rút" hình dạng dài như con giun đất, sần sùi cong queo mang vô vàm giác bám đỏ hồng. Chúng bám được vào da người, lập tức liền chui mỗi con vào một tế bào, gặm khới dần dà hủy nát, sản sanh ra vạn triệu con cháu, chia nhau chui tiếp hết cơ thể, bệnh nhân đau đớn kiệt quệ, xuất huyết trong ngoài cơ thể, bắn xịt máu ra môi trường, gục xuống phồng rộp vết tím tái mà chết.
Cơ thể nạn nhân ăm ắp tỷ tỷ tỷ con độc trùng "Ê bô la", làm lây nhiễm rất nhanh đến các y bác sĩ, hộ lý chăm sóc, đến người thân cha mẹ anh chị em trong gia đình, đến xóm làng phường phố lân lý, đến cả thân hữu, nhà đòn đi đưa gánh đám chôn cất kẻ chết vì nhiễm bệnh. Một người bị nhiễm kéo theo cả nhà bị nhiễm. Cả nhà bị nhiễm kéo theo cả xóm bị nhiễm. Cả xóm nhiễm "Ê bô la" rồi sẽ mau lẹ lây cho cả làng, cả xã, cả huyện, cả tỉnh, cả vùng, cả nước, cả châu lục, cả địa cầu, cả thái dương hệ, giải ngân hà, toàn thể vũ trụ đóng vũ trụ mở. Thế giới tự nhiên đâu đâu cũng nhiễm đầy bọn "Ê bô la" trùng độc đỏ.
Nhà bác học nói, hoàn toàn không một vị thuốc kháng sinh nào trong y học được biết đến hiện nay có thể tiêu diệt được "Ê bô la Vi rút". Điều ấy nghĩa là xui dính phải nó thời chỉ có thể chết, chết và chết do vô cách điều trị.
Nạn nhân "Ê bô la" khi bệnh hoạn sẽ thế nào?
- Từ lúc bị nhiễm đến 4 hoặc 5 ngày: nạn nhân mệt mõi, ho hen, sốt cao như bị bệnh cúm.
- Tiếp theo xuất hiện triệu chứng xuất huyết : chảy máu kết mạc, viêm họng, chảy máu nướu răng, răng miệng môi lở loét, da phồng rộp vô số mụn tím bầm ứa máu, nôn ra máu, tiểu ra máu, chảy máu cam, chảy máu bộ phận sanh dục.
- Giờ phút chót, bọn độc trùng có vẻ biết bệnh nhân sẽ chết, bèn kích thích kẻ xấu số tung tóe dữ dội nguồn bệnh, tăng thêm khả năng phát tán lây nhiễm hiệu quả cộng đồng. Nạn nhân co giật, nôn mửa và chảy máu từ mắt và tai. Trong khi co giật hấp hối, họ phun máu khắp phòng vào bất cứ ai đứng gần đó rồi mới gục ngã. Một nhân viên Bộ Tài chính Liberia 40 tuổi là Sawyer đang trên máy bay tới một cuộc họp ở Nigeria, anh ta đã nôn mửa, tiêu chảy, phun bắn máu me bê bết vào khoang máy bay bịt kín, làm nhiễm bệnh phẩm đến khoảng 50 hành khách vô phúc.


Những điều cần biết...
-  "Ê bô la Vi rút" sống vô thời hạn ở nhiệt độ -70 độ C. Trong điều kiện bình thường, chúng lang thang khỏe mạnh lơ lửng trong không khí và chất lỏng là 23 ngày. Một độc trùng có thể cưỡi trên một hạt bụi bay vào phổi, gây nhiễm trùng toàn diện một cơ thể, rồi sản sanh hằng tỷ tỷ tỷ con cháu, nhung nhúc rúc ráy trong xác chết bệnh nhân sau đó.
- Đây là nòi vi rút đáng sợ để phát triển vũ khí vi trùng. Các tổ chức khủng bố tàn độc thích thú quan tâm ngâm cứu, chúng biết rằng chỉ cần vài chai nước đựng nó, đổ vào nguồn nước là có thể gây bệnh tàn sát giết chết hết mọi người trong thành phố, gây nên cuộc "chấn động địa cầu" đệ nhị.
- Hiện nay, "Ê bô la" đã từ Phi châu lan tràn phát tán đến Âu, Mỹ và Á châu rồi. Riêng châu Á, có vẻ bọn độc trùng thích chọn Đông Nam Á làm nơi đến để du lịch, định cư dài hạn. Phi Luật Tân đã có 7 bệnh nhân mắc phải. Thái Lan có 21 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lây nhiễm đang nằm trong bệnh viện.
Lời bàn bạc:
VN, nơi một giường bệnh viện chen chúc nằm 5,6 người trên giường dưới đất, sẽ phát hiện ra bệnh nhân nhiễm "Ê bô la"  đầu tiên trong vài ngày tới ? Sự lây lan điên cuồng trùng độc khởi thủy từ loài dơi có thể diệt chủng hết sạch loài người đến năm 2017 ? Nền văn minh nhân loại sẽ chấm hết vì một giống nòi "vi rút đỏ" khốn nạn này chăng ? Những câu hỏi hình như càng khiến người ta lo lắng hãi hùng thêm khi mà ngày 8/8/2014, tổ chức Y tế thế giới WHO đã ra lời tuyệt vọng khẩn cấp báo động.
Tuy nhiên, mọi người dân ta xin đừng có mà hoang mang lo lắng thái quá. Dân ta có Bác muôn năm, Đảng vĩ đại, có đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo toàn diện đời sống mỗi người. Nước ta đã đánh thắng oanh liệt hai đế quốc to Pháp, Mỹ. Nước ta là tiền đồn vững chắc của phe xã hội chủ nghĩa, là lương tâm của toàn cầu nhân loại tiến bộ trong "thời đại HCM" oanh liệt. Nước ta có Nga Putin anh hùng, có Tàu Tập Cận dũng cảm, có Cuba Phi đeo " sẵn sàng hiến dâng máu", có Kim Un Bắc TT "nguyên tử", có "Vê nê du ê la Cha Vết", có Ai Lao, Căm Bốt là những anh em bạn bè ủng hộ. Nhân dân ta đoàn kết một lòng dưới sự chỉ huy lãnh đạo chánh trị bộ Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Đinh Thế Huynh, Tô Huy Rứa, Ngô Văn Dụ, Phùng Quang Thanh...
Với các thứ "có, là" trên, hy vọng bọn bầy "Ê bô la" sẽ biết sợ hãi dừng bước lây nhiễm.Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Giang hồ tập kết...


Vị dị nhân ẩn cư Nga My núi, ngài "Tân thời Vương Thoàn Quỷ Cốc tử", nổi danh tài ba tương lai học, đoán trước việc bách phát bách trúng.
Một hôm, đoàn cán bộ "đảng bô xít" lặn lội tìm gặp cốc chủ, xin ngài dự đoán cho biết bao giờ China CS đảng sụp đổ đặng thế giới ăn mừng ?
Vị cốc chủ trầm ngâm nghĩ ngợi, bấm đốt ngón tay làm phép độn giáp căn cước đáp án. Lúc lâu, ngài chợt lẩm bẩm "Giang hồ tập kết, giang hồ tập kết, ma vương rã đám."
Giải đoán gia đeo mặt nạ giải thích giùm quý cán bộ như sau. Giang đây là Giang Trạch Dân, Hồ là Hồ Cẩm Đào, Tập là Tập Cận Bình. Chữ Kết thời nghĩa là kết thúc là xong sự, là đặt dấu chấm hết. 
Ba đời Tổng bí thơ nước Tàu CS, bọn Giang, Hồ, Tập Cận nối tiếp nhau cai trị đại lục. Họ Tập lên ngôi sẽ đặt dấu chấm hết cho China CS chế độ. Một chỉ huy quân đội phe cánh bí thơ Giang nổi dậy, phát hịch hiệu triệu toàn dân Tàu khởi nghĩa diệt trừ họa CS, quần hùng hảo hớn sẽ ùn ùn kéo về ủng hộ, lật đổ tan tành ma vương chế độ.


Hào kiệt Trung nguyên lâu nay vốn bó gối quy thuận Mao đảng để có cửa kiếm ăn hưởng lạc. Thời gian cứ đổi thay từng giờ, ăn nhiều quá sẽ tức bụng vỡ ruột mà chết là cái điều sắp sẻ. Trước sau gì cũng chết  vì vỡ bụng, muốn thoát chết chỉ còn hai phương thuốc : một làm đảo chính, hai là khởi nghĩa..
Tập Cận Bình đang xuất chiêu chống tham nhũng triệt hạ đối thủ, thâu tóm quyền lực để độc chúa China, bá vương thiên hạ. Tập hy vọng sau thanh trừng sẽ là một "Tập thủy hoàng đế" thứ nhì trong Trung Hoa lịch sử.
"Đả hổ, diệt ruồi, bắt rồng cóc". Bạch Hy Lai, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang. sắp tới là Tăng Khánh Hồng, Giang Trạch Dân cùng toàn gia vi vảy.
Lời bàn luận:
Than ôi ! Sử ký nước Nam có chuyện Biện trầu Nguyễn Nhạc đánh bạc, tiêu hết tiền thuế dân nộp triều đình, phạm tội chém ngang lưng. Biện không dại ngồi yên chịu chết, mà mau lẹ khởi nghĩa chống chúa Nguyễn độc tài. Đáp lời hiệu triệu của "Tây Sơn tam kiệt", dân chúng ùa về ủng hộ tràn ngập cho Tây sơn đắc thắng Trịnh Nguyễn tan tành.


Sử nước Tàu có chuyện Hoài âm hầu Hàn Tín cờ đến tay, nắm chức vương đất Tề chiến lược, binh lực đủ đầy, đủ sức cát cứ tam phân thiện hạ Hán, Sở, Tề; giữ được sanh mạng, giữ thêm vinh quang quyền lực. Tiếc thay, Hàn Tín đã không nghe lời khuyên Khoái Triệt, ngu si cúi đầu nịnh bợ họ Lưu đợi cái ngày ngửa cổ Vị Ương cung hối tiếc.
Bài học Nam Nguyễn Nhạc, Bắc Hàn Tín xưa nay ai không biết. Có thể, rồng cóc và vây cánh ông sẽ không ngồi yên chờ chết. Nổi dậy khởi nghĩa, chết nhưng vẫn còn một cơ hội sống. Nếu có vị đốc quân quyết ly khai CS, dựng cờ khởi nghĩa, dân China đang sôi sục căm thù, khao khát tự do, sẽ theo ủng hộ vị anh hùng ồ ạt. Biết đâu đoàn quân khởi nghĩa tràn được về Bắc Kinh, bắt "Tập hoàng đế" phanh thây trị tội. Biết đâu chuyện Giang hồ tập kết bất ngờ hóa thành sự thật.