Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Cô hồn tháng Bảy.


Cô là cô đơn cô độc, cô quả cô quạnh, sống riêng một mình thế cô sức yếu. Hồn là hồn ma, là vong hồn, là cái phần sót lại khi xác sống đã lìa bỏ cuộc đời.
Cô hồn số ít có nghĩa là hồn ma cô độc lang thang lếch thếch một chiếc bóng cô đơn vàng võ. Cô hồn số nhiều có nghĩa gồm tập thể cô độc hồn ma cõi âm liên hợp tác, chuyên nghề sanh sự quấy quả rắc rối dương gian.
"Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt
Toát hơi may lạnh buốt xương khô,
Não người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng.
Đường bạch dương bóng chiều man mác,
Ngọn đường lê lác đác sương sa,
Lòng nào là chẳng thiết tha,
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm ?"


Tháng 7 âm lịch, đầu thu mưa rơi giọt giọt thánh thót. Trên trời lũ quạ đen bắc cầu ô thước Ngưu lang Chức nữ gặp nhau. Dưới đất Diêm vương xả cổng địa ngục cô hồn các đảng tự do về bến dương gian du ngoạn.
Tháng 7 vì thế, lúc màn đêm buông xuống rộ ràng lũ cô hồn kéo nhau chật đàng chật sá. Băng rôn biểu ngữ, cờ đỏ quạt đen, khẩu hiệu um sùm, hoan hô đả đảo, rầm rộ náo loạn cái đám đảng cô hồn đi dọa nạt chúng sanh.
Thiên hạ bình sanh vốn sợ hãi đám cô hồn sống, qua tháng 7 càng lo âu sợ sệt thêm bọn đảng cô hồn chết. Muốn hết sợ hãi, muốn không bị quấy phá, chỉ còn cách bày biện lễ vật ra hối lộ cúng cô hồn...
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét