Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Liên danh ứng cử thời xưa.


Bầu cử dưới chế độ "dân chủ như thế này là cùng" có điều lạ chưa thi đã biết ai rớt ai đậu, như cái kiểu tới tháng 5/2016 thiên hạ mới đi bầu Quốc hội sau đó các vị dân biểu sẽ chọn Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội... nhưng mới nay chưa bầu đã rõ kết quả !
Nhớ lúc xưa miền Nam tự do, không khí bầu cử thật rộn ràng ồn ả. Ngày 3/9/1967 cuộc bầu cử Tổng thống cả thảy 10 liên danh tham gia ứng cử, dân chúng tha hồ chọn lựa. Mỗi "bộ đôi" có những cách "dụ dỗ" riêng.
1. Liên danh "Người gieo mạ" của Trần Văn Hương - Mai Thọ Truyền.
- Bạn muốn một chánh quyền trong sạch cương quyết phục vụ đất nước ?
Hãy bầu cho liên danh Hương - Truyền !
- Bạn muốn một xã hội trật tự, công bằng dễ thở ?
Hãy bầu cho liên danh Hương - Truyền !
- Bạn muốn một nền hòa bình thực sự ?
Hãy bầu cho liên danh Hương - Truyền !
Có hứa có làm. Đó là khẩu hiệu của liên danh Hương - Truyền
Với khẩu hiệu Người gieo mạ. Gieo để gặt. Gặt một mùa No Ấm - Vui Tươi - Thanh Bình.


2. Liên danh "Bông lúa" của Hà Thúc Ký - Nguyễn Văn Định.
- Xây dựng hòa bình trên căn bản dân tộc tự quyết.
- Bảo vệ tự do trên căn bản tôn trọng hiến pháp.
- Thực hiện no ấm trên căn bản cách mạng xã hội.
Kính thưa đồng bào.
Sau bao năm tranh đấu cách mạng nhằm giải phóng dân tộc khỏi gông cùm thực dân, cộng sản và độc tài, chúng tôi đã tâm nguyện chừng nào công chưa thành ý chưa đạt, nước chưa thịnh dân chưa cường thì quyết chẳng chịu ngừng chân lùi bước mặc dù gian nan nguy hiểm.
Hôm nay trước cảnh quốc phá gia vong, nối tiếp lời nguyền sắt đá đó và kế tục sự nghiệp của các chiến sĩ hữu danh hay vô danh hoặc đã từng vào tù ra khám hoặc đã gục ngã cho sự sinh tồn của dân tộc, chúng tôi tâm thành ra ứng cử với niềm mong ước có cơ hội phục vụ đồng bào qua 10 điểm then chốt trong chương trình hoạt động dưới đây.
1. Thực hiện ngưng chiến. Xây dựng hòa bình. Bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.
2. Tôn trọng hiến pháp. Bảo vệ các quyền tự do dân chủ. Chấp nhận đối lập thật sự.
3. Chấm dứt nạn phân hóa kỳ thị. Thể hiện đại đoàn kết dân tộc.
4 Thanh toán những bất công xã hội và tận diệt tham nhũng.
5. Tăng gia sản xuất. Hợp lý hóa nhập cảng. Điều hòa phân phối. Tận diệt gian thương. Phát triển công kỹ nghệ. Cải thiện chế độ ruộng đất. Bành trướng hệ thống ngân hàng tín dụng.
6. Nâng đỡ thiết thực giới nông dân và thợ thuyền. Bồi thường gấp rút các thiệt hại chiến tranh. Giúp đỡ những người nghèo đói thất nghiệp, già cả, cô nhi quả phụ, nạn nhân các tai ương. Giải quyết các vấn đề vệ sinh công cộng ( cống, rãnh, rác, nhà vệ sinh...). Cải thiện và phát triển hệ thống chuyên chở công cộng (xe buýt, hàng không...). Nâng đỡ Đông y. Giải quyết nạn khan hiếm nhà cửa tại các đô thị. Đem điện nước vào các khu lao động và về nông thôn.
7. Bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc. Diệt trừ các mầm văn hóa nô dịch đồi trụy. Cải tạo thật sự nền giáo dục trên căn bản dân tộc, nhân bản và khoa học. Cung cấp đầy đủ giáo chức và trường học.
8. Cải tổ guồng máy hành chính. Giản dị hóa mọi thủ tục phức tạp. Cán bộ hóa hàng ngũ công chức.
9. Xây dựng một quân đội cách mạng chuyên nghiệp. Thể hiện công bằng trong việc xử dụng và thăng thưởng. Cải thiện chế độ quân dịch. Bảo đảm công ăn việc làm cho các quân nhân giải ngũ, thương phế binh, gia đình tử sĩ.
10. Cải thiện ngoại giao. Tích cực phát huy chính nghĩa cuộc đấu tranh dân tộc.
Kính thưa đồng bào.
Chúng tôi xin long trọng cam kết cùng đồng bào rằng với lòng hăng say nhiệt thành, với sức mạnh can đảm thực tâm đoàn kết, chúng tôi quyết tâm mở đầu cho một cuộc cách mạng mới. Nếu chúng tôi không thực tiễn hóa đặng những điểm trình bày trên đây trong năm đầu, chúng tôi xin đón nhận sự phê phán nghiêm khắc của đồng bào và sẵn sàng từ chức để đồng bào quyết định lại.
Xin đồng bào tín nhiệm và dồn phiếu cho liên danh "Bông Lúa".


3. Liên danh "Xã hội Dân chủ" của Hoàng Cơ Bình - Liêu Quang Khình.
Dấu hiệu "Căn nhà Bình dân"
- Ổn định tình hình.
- Vật giá tụt thang.
- Thắng lợi Hòa bình.
Đồng bào hãy dồn phiếu cho liên danh Hoàng Cơ Bình - Liêu Quang Khình !


4. Liên danh "Bồ Câu Trắng" của Trương Đình Dzu - Trần Văn Chiêu.
- Muốn thực thi dân chủ phải có hòa bình.
- Muốn cải tiến dân sinh phải có hòa bình.
- Muốn phục hưng kinh tế phải có hòa bình.
Hòa bình trong tự do và danh dự là sự đòi hỏi của toàn dân Việt Nam
Liên danh Bồ câu trắng quyết thực hiện cho được Hòa bình !


5. Liên danh Dân Chủ của Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ
Dấu hiệu lá quốc kỳ VNCH có tấm bản đồ VN ở giữa.
Đồng bào hãy dồn phiếu cho "Liên danh Dân chủ" Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ để
- Xây dựng Dân chủ.
- Giải quyết Chiến tranh.
- Cải tạo xã hội.


Và thêm 5 liên danh khác nữa các vị Phan Khắc Sửu - Phan Quang Đáng, Phan Huy Cơ - Lý Quốc Sinh, Trần Văn Ly - Huỳnh Công Dương, Nguyễn Hòa Hiệp - Nguyễn Thế Truyền, Vũ Hồng Khanh - Dương Trung Đông, Nguyễn Đình Quát - Trần Cửu Chân.
Kết quả, "Liên danh Dân chủ" câu chữ ngắn gọn của hai ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ giành nhiều phiếu nhứt, đắc cử.
Bài phát biểu nhận chức của ông Thiệu ngày 3/11/1967 ở Hội trường Diên Hồng, Sài Gòn cách nay đã gần 50 năm rồi nghe vẫn cứ còn hay.
" Quốc dân đồng bào.
Cùng nhau chúng ta cải tạo xã hội này, xây dựng một nước Việt Nam mới.
Cùng nhau chúng ta đưa dân tộc lên đường văn minh tiến bộ trên mọi địa hạt để theo kịp trào lưu của nhân loại. Chúng ta có bổn phận để lại cho thế hệ mai sau những trang sử sáng chói, những cơ cấu bền vững, xây dựng trên nền tảng tự do, công bằng và nhân ái..."
*
Lời nhận xét.
Những ý tưởng dài dòng của liên danh "Bông lúa" tỏ ra thất thế trước sự ngắn gọn tờ rơi hai ông Thiệu - Kỳ. Rõ ràng người dân miền Nam cùng ngầm thấy "cái biểu hiện tốt nhất của chân lý là sự giản dị và rõ ràng. Cái giả dối thường bao giờ cũng vờ vĩnh, rối rắm và hoa mỹ." Đây có thể cũng một kinh nghiệm cho cái trào lưu "rộn ràng ứng cử" hiện nay chương trình.

click vào ảnh xem rõ hơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét