Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Ngẫm cuộc tháng năm.


Nhà tương lai học nhìn cái bản đồ đen thui China đế quốc cuối thế kỷ XXI mà lòng đau nhức nhối. Mưu kế hai vành đai một con đường Tập Tào Tháo không ngoài cái rọ An đông An tây An nam Đô hộ phủ quy tập đất đai Đại Đường xưa nay về một mối.
Trạng Trình cách mấy trăm năm sấm sét câu bất chiến tự nhiên thành ý nói Thiên triều China về sau sẽ không phải động binh mấy ngả vẫn tự nhiên thành mỹ mãn đất đai trời bể Mao Hồ.
Phọt mô sa tường cao hào sâu tô giới nay đã thuộc về Hoa Hạ và cái độc chất căn cứ buồn lên sẽ xả thuốc độc cáp quà "công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa".
Xứ đói Bình Định khánh thành cái tượng hai cha con kẻ có công lao rước cộng sản Tàu vào nước Việt mệnh giá một trăm mười tám nghìn triệu giáo dục dân chúng. Trống kèn tung hô, một đám sướng sung lục lạy ĩ ầm. Bầy ngu dân khốn nạn sắp mất nước vẫn cứ ồm ộp mắt ếch.
Xưa người Việt diệt chủng Lâm Ấp, Phù Nam thời nay người Tàu "tiếp tục sự nghiệp" thời cũng không có gì là lạ. Có điều quả báo sao tới quá lẹ làng mau.
Thấy tiếc thương nhiều vị cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tài ba lỗi lạc một thời đã hết mình chống chọi mà lực bất tòng tâm...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét