Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Vô sản làm nhà.


"Vô sản giai cấp cướp chánh quyền, lãnh đạo cuộc kách mệnh chống phong kiến thực dân đế quốc, giải phóng nhơn dân, đốt cháy giai đoạn tư bổn chủ nghĩa, tiến lên đại đồng thế giới..."
Dao găm búa tạ cờ lê mỏ lết đào mả chôn sống chúng sanh, vô sản giai cấp ăn cướp muôn năm bác đảng rồi bèn "chuyển đổi quyền sử dụng đất, hoàn thiện kách mệnh quan hệ sản xuất", biến tư hữu thành cộng sản, nọ nầy luật hóa, điền địa làm nhà quá độ thời đại đồ đểu xã hội chủ nghĩa.
Vô sản làm nhà chuộng sự rộng rãi. Lâu đài biệt phủ có "không gian sanh thái" rộng vài ba chục ngàn mét, có núi có đồi, có hồ có suối, có cầu dây treo có vườn thượng uyển, có kỳ hoa dị thảo có muông thú kiêu sa bao la đẳng cấp vô sản đảng.
Vô sản làm nhà ưa sự tường cao hào sâu bao quanh "khu đất chuyển đổi", chặn sự săm soi dòm ngó của "các thế lực thù địch" luôn luôn mưu sự banh bới để "làm mất uy tín cán bộ đảng ta".
Vô sản làm nhà nuôi lắm chó giữ cửa. Chó ngao Tây Tạng, chó pit bull Mỹ, chó bẹc giê Đức, chó xã hội đen xăm trổ, chó dư luận viên đồng thanh hỗ trợ.
Vô sản làm nhà "rất đúng quy trình" thối móng tay, đi xe thồ, buôn lá chít, thừa kế cha mẹ, chị em kết nghĩa... được bọn đàn em "vô sản thanh tra Trần Văn Truyền" đi kiểm tra, ký giấy xác nhận.


2 nhận xét:

  1. https://tonghopdeal.blogspot.com/2017/08/top-khuyen-mai-100-san-pham-nha-cua-oi.html?showComment=1511174078046#c8066039971242750552

    Trả lờiXóa