Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Sống cùng đảng bác.


Con gà có trước hay cái trứng gà có trước, chuyện ấy xưa nay đau đầu thiên hạ. Nói trứng có trước vì trứng nở ra gà, gà nói lại không gà thì lấy ai đẻ ra cho trứng ? Tuy nhiên, con gà trước hay cái trứng trước vẫn ít gây cãi lẩy bởi thiên hạ biết trứng hay gà rồi cũng phải vô trong nồi nước sôi phục vụ nhân sanh.
Đánh đố "thời sự" hay hơn là cái câu hỏi "bác có trước hay đảng có trước ?" Trả lời dễ, theo như đảng sử, ta có cha già bác rồi mới có đảng vĩ đại, tự vì bác nhận lệnh đệ tam quốc tế, đưa mác lê về truyền bá cho An Nam rồi mới tụ tập đám "đồng chí một lòng" trốn sang Tàu khai sanh ra đảng.
Vấn đề ở chỗ bác trước đảng sau, đảng sau bác trước, bác hồ bác tôn, bác mao bác mác, bác giáp bác đồng... bác nào đảng nào cặp kè hai chữ CS cũng đều vĩ đại.
Bác sống mãi, đảng muôn năm. Thành thử dù muốn dù không, làm dân An Nam thì phải sống chung với bác, với đảng cho đến ngày tận thế...
Kẻ đa sự nói bác sống mãi rồi mà vẫn viết di chúc. Bác tắt thở ngày 2 tháng 9, đảng tự ý cho bác chết thêm ngày 3 tháng 9. Bác di chúc bác chết phải đốt xác bác đi rãi sông rãi bể đỡ tốn đất, đảng tự ý ướp xác bác trưng ra cho thiên hạ đến coi khóc lóc. Rồi đảng tự ý công bố di chúc thật sau 45 năm "di chúc bác". Rồi đảng tự ý lệnh cho bá tánh "học tập theo di chúc bác" để họ ngoan ngoãn sống chung trọn đời với đảng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét