Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Trần Đĩnh đèn cù dậy.

Dịch giả Trần Đĩnh

Theo Wikipedia, cụ Trần Đĩnh sanh năm 1930, tham gia phong trào Việt Minh năm 1946 lúc mới 16 tuổi, vào đảng CSVN năm 1948.
Khi CS rút vào bóng tối, đổi thành "Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương" và xuất bản tờ báo "Sự Thật", cụ được điều về viết cho báo này và trở thành một nhà báo kỳ cựu của đảng CS. Sau đó, đảng bèn cử đi du học 5 năm tại đại học Bắc Kinh - China, từ 1955 đến 1959, giúp cụ thêm thông thạo tiếng Tàu.
Trần Đĩnh là chính người đã chấp bút viết tiểu sử cho Hồ Chí Minh, viết tự truyện cho Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm.
Khi CSVN hùa theo "tư tưởng Mao Trạch Đông" để chống "chủ nghĩa  xét lại" Khrushchev ở bên Nga Sô, cụ Đĩnh lại ủng hộ lập trường thân Nga chống Tàu, nên bị khép vào tội chống đối "đảng ta".
Mặc dù không bị bắt giam như anh ruột của cụ là Trần Châu, hay như những vị Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên, hoặc phải sống lưu đầy như Nguyễn Minh Cần... nhưng cụ đã phải chịu nhiều trù dập về mặt tinh thần thể xác.
Sau ngày CS nhuộm đỏ miền Nam, năm 1976 cụ Trần bị khai trừ ra ngay khỏi đảng.
Trần Đĩnh là một người yêu chuộng tự do, ủng hộ những người đang tranh đấu vì một nền dân chủ thực sự cho Việt Nam như Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đan Quế, Trần Độ, Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu...

Dịch giả Trần Đĩnh và nhà văn Dương Thu Hương

Tác phẩm của cụ Trần Đĩnh.
Nổi tiếng nhất là cuốn hồi ký "Đèn cù"của cụ vừa mới xuất bản (2014) tại Mỹ tiết lộ ra chuyện "thâm cung bí sử" trong nội bộ CS đảng cùng những "góc khuất" nhân cách, đời tư của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ...
Cuốn hồi ký "Đèn cù" còn cho biết chính cụ Trần Đĩnh là người chấp bút "hồi ký Bất khuất" của Nguyễn Đức Thuận năm 1965, kể chuyện tù nhân VC khét tiếng Nguyễn Đức Thuận. Chính Lê Đức Thọ, Tố Hữu, Hoàng Tùng đã chủ trương dựng chuyện Nguyễn Đức Thuận "bất khuất" nhằm khích động dân Bắc ủng hộ cuộc tấn công miền Nam VN.
Bên cạnh, cụ Trần Đĩnh còn là dịch giả của những tác phẩm như "Linh Sơn" của Cao Hành Kiện, "Ngầm" của Murakami Haruki...
Ngay khi "Đèn Cù" được xuất bản, cái cách viết hồi ký chân thật, hấp dẫn về đám người thật việc thật có nhân cách tầm thường thấp bé quá độ khốn nạn, cuốn hồi ký không đề mà cập, lột cái mặt nạ bác đảng "vĩ đại", vô hình trung tạo nên một chấn động dậy sóng. Thiên hạ thích thú tìm đọc và hả hê thưởng thức. Đám ma vương bạo quyền tỏ ra hoảng sợ vô ngần, hối hả huy động bầy ưng cẩu u muội cấp tốc ra tay bày vô số trò "nhân dân phản biện"...
- Click đọc trọn vẹn cuốn hồi ký "Đèn Cù" của cụ Trần Đĩnh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét