Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Bình hộ thân cho chuột


Xứ sở không may chuột cướp chánh quyền, thiên hạ đành phải tôn thờ bầy chuột.
Chuột ngôi vị ông trời rùm beng lộ bố. Chuột cống chuột chù, chuột hang chuột hốc. Nhà nhà thờ chuột, người người thờ chuột, trẻ con trong bụng mẹ cũng tôn thờ chuột. Chuột anh hùng. Chuột vĩ đại. Chuột vô vàm mỹ từ phương pháp.
Có thờ được phụng, chuột sung sướng hưởng thụ cái đời chuột phè phởn thỏa thuê, "nhà sang xe xịn vợ đẹp con khôn" - bầy chuột ta quả nhiên vinh vang đệ nhất.
Biệt tài đục khoét, phá phách, lây chuột dịch hạch. Truyền thông chuột ra rả chuột rúc yêu nước thương dân, "100% thiên hạ đồng loạt cử chuột đại diện".
Tứ trụ chuột. Ban bệ chuột. Quản trị chuột. Hội đồng chuột. Hệ điều hành chuột... Tất tất chuột đem che mấy hàm răng chuột.


Lâu dài ngày quen hơi chuột, bỗng dưng có mấy bọn chán chuột thích mèo. Tiểu ngạch nhập lậu, vài ba mèo trà trộn lộn lạo về xứ sở bị chuột phát giác. "Mãnh mèo nan địch quần chuột". Chuột quyết liệt ra tay, mèo đành lại hoàn mèo, thịt mèo hầm đặc sản.
Mưu sĩ kế sách diệt chuột, thuê người thổi sáo dụ chuột xuống sông, "diễn biến hòa bình". Chuột bèn tinh khôn đút lót hậu hĩnh, người thổi sáo hoan hỉ nhận lời phe mình bác chuột.
Trào lưu chán chuột mỗi ngày một mỗi nẩy nở. Tứ trụ chuột lo sợ mất độc quyền cai trị chuột chui về nấp  hang ẩn hốc, mới ngâm cứu ra tuyệt kỷ giữ ghế chuột.
Cán bộ chuột tậu cái bình sứ "bác đảng" cổ ngoạn lô cốt giữ thân. Có nó rồi đêm ngày chuột "yêu nước thương dân" cứ việc mênh mông đục khoét. Cứ thế cứ thế, khi cần cứ chui tọt vào hộ thân ẩn náu. Bắt chuột vỡ bình.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét