Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Cảm hoài xưa Tổng thống.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quan sát bản đồ Đông Á

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét