Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Kiếm ăn bằng đúc tượng bác.


Thời buổi cơm thua gạo kém, bên Tàu ngứa mũi, bên ta sốt ho, nhà kinh tế học bèn tính toán, bây giờ không gì dễ kiếm tiền hơn bằng đúc tượng bác.
Từ khi đảng cộng sản cướp chánh quyền, lên thiên hạ bá chủ tự tung tự tác, mới sanh sự ra cái gọi là cụ "bác Hồ". Bác vốn là nhơn viên chiêu mộ của Nga Sô đặc phái về An Nam phát tán dao búa, kích động lớp lớp đói rách hò hét nổi lên cướp chánh phủ.
Được làm vua thua làm giặc. Bác mà thua to chết sớm thời chẳng có chi để bàn luận. Nhưng ở xứ của gien "An Nam đô hộ phủ" hết di truyền lặn sang di truyền trội, nhờ nước Tàu giúp sức, thành vậy bác mới thắng lớn.
Bác thắng không muốn lên làm vua mà thích làm cha thiên hạ. Làm cha thiên hạ sướng hơn làm vua nhiều. Vua chết chỉ con vua cháu vua thờ vua. Cha thiên hạ thì dù muốn dù không ai cũng phải lo sợ thờ vị "Cha già dân tộc" khỏi mang tiếng "phản động".
Có thờ có thiêng. Muốn thờ cúng bác chí ít phải có ảnh bác hay là tượng bác chi đó. In ảnh bác Hồ bán ra cho công chúng thờ thì khó mà kiếm chác. Kỹ nghệ in ấn ảnh bây giờ quá dễ thành ra ảnh bán cũng quá rẻ. Đúc tượng bác có ăn hơn. Tượng nhỏ chí ít cũng trị giá trên 100 triệu đồng / tượng. Tượng to có thể 1.4000 tỷ / tượng.
Nhà tương lai học dự báo đảng cộng sản sẽ còn cai trị dân An Nam thêm 10.000 năm nữa. Suy ra ai đầu tư cho con học nghề đúc tượng bác Hồ bằng đồng, bằng đá, bằng bê tông hoặc bằng gỗ sẽ tha hồ giàu to.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét