Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Bày mưu tính kế.


Tín Đức thư xã, coi truyện Tàu của Tô Chẩn dịch thấy mấy cuốn Vạn Huê Lầu, Ngũ Hổ Bình Tây, Ngũ Hổ Bình Nam... thiệt hấp dẫn nhờ vô hai gian thần Bàng Hồng, Tôn Tú.
Bàng Hồng có hai con gái, một được vua Tống Nhơn Tông sủng ái đưa về cung là Bàng Quý Phi, một lấy thanh niên Tôn Tú, con của viên quan vận lương chức nhỏ. Nhờ có Bàng Quý Phi, Bàng quốc trượng được vua ban chức Thái sư, anh em cột chèo Tôn Tú cũng được vua cho làm Binh bộ Thượng thơ, nắm quyền quân sự cai quản.
Trào đình vua Tống Nhơn Tông bên Tàu hồi ấy cũng y chang trào CS hiện nay An Nam ta vậy. Bên ngoài chế độ tỏ vẻ ta đây cực thạnh nhưng thực ra bên trong đã thối nát tận cùng xương cốt. Cả một hệ thống quan lại vô dụng, bất tài, chỉ biết nịnh bợ nhà vua, ức hiếp thiên hạ, tham nhũng quốc khố. Quân đội dĩ hòa vi quý lâu ngày tránh né chiến tranh thành ra tướng nhát gan, quân hèn hạ, nguy cơ Tống China mất nước vào tay người Kim, người Tây Liêu, Mông Cổ đã hết sức cận kề.


Nhị vị trung thần hiếm hoi gồm Khai Phong phủ doãn Bao Chẩn cùng Nguyên soái Địch Thanh đều là đích ngắm xử lý triệt bỏ của Bàng thái sư, Tôn binh bộ.
Bàng thái sư trí óc gian hùng, tham vàng tham bạc, cả đời chỉ thích thú công việc hãm hại người khác, có lý tưởng mãi quốc cầu vinh, thù ghét Bao Chẩn một cách đặc biệt.
Tôn binh bộ thời ôm mối thù cha bị bố của Địch Thanh giết, thề nguyện tìm cách trả thù dòng họ Địch đời đời kiếp kiếp.
Bàng Hồng, Tôn Tú trở nên nhạc phụ hiền tế thời cùng hội cùng thuyền, tâm đắc gian manh, chung tư tưởng bán nước. Sau mỗi cuộc bãi chầu là cả hai đến tư dinh của nhau bày mưu tính kế nhằm hãm hại Địch Thanh...
Lời bàn luận
Than ôi ! Xem chuyện Tàu xưa nghĩ ngợi chuyện nay. Lâu ngày rồi thấy "quân giải phóng nhân dân Trung Quốc" PLA đã không ra tay chinh phạt tứ xứ, Tập hoàng đế bèn lấy làm lo quân Tàu sẽ mai một, nước Tàu sẽ hèn hạ yếu đuối, đã mật lệnh toàn quân đợt này ra tay "bình Nam chiếm Hải". Bọn gian thần An Nam mãi quốc cầu vinh nhờ Tàu nuôi dưỡng mà đắc thế đang ngày đêm bày mưu tính kế phối hợp chuyện "sáp nhập".
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét