Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Tướng Trần Đại Quang tái đắc cử Chủ tịch Nước.


Trong mấy ngày qua, An Nam ta "háo hức" theo dõi màn hình Tivi coi cho biết ai sẽ ngồi ngôi tứ trụ chỉ huy dân chúng tiến mau tiến lẹ lên Chủ nghĩa Xã hội, sánh vai với các nước bầu bạn Venezuela, Bắc Triều Tiên, Cu Ba vô sản giai cấp.
Tin giờ phút chót, Quốc hội đảng cử đã bầu ứng viên duy nhứt bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đương chức chủ tịch Quốc hội lên làm chủ tịch Quốc Hội.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân bèn đắc cử vẻ vang, tuyên thệ nhậm chức rồi đề cử đương kim Chủ tịch nước, đại tướng công an, giáo sư, tiến sĩ, anh hùng dân tộc Trần Đại Quang làm ứng cử viên duy nhứt giữ chức Chủ tịch Nước.
Ông Trần Đại Quang lập tức cũng đắc cử vẻ vang, tuyên thệ nhậm chức rồi đề cử đương kim Thủ tướng chánh phủ, cao cấp lý luận chánh trị Nguyễn Xuân Phúc làm ứng viên duy nhứt giữ chức Thủ tướng chánh phủ...
Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng vẻ vang đắc cử, tuyên thệ nhậm chức rồi nhanh nhẩu đọc một bài đọc hứa hẹn điều nầy điều khác, ai nấy đều lấy làm hân hoan lắm.
 Tứ trụ tài ba khóa 14 nói trên thấy ông Trần Đại Quang nổi lên là bực nhứt.


Ông Trần Đại Quang sanh ngày 12 tháng 10 năm 1950 ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trong một gia đình buôn bán sùng bái bác đảng với bốn người con trai Vinh, Quang, Sáng, Tỏ và hai con gái tôi không biết tên.
Ông và bào đệ út Trần Quốc Tỏ tham gia ngành công an, thăng tiến lên chức ồ ạt, học hàm học vị "đụng trần trí thức" làm nhiều người phải thèm thuồng khao khát.
Ông Quang có học vị Giáo sư, Tiến sĩ, mang quân hàm Đại tướng Công an, đã đang giữ chức Chủ tịch nước. Câu nổi tiếng của ông Quang đã khiến đảng CS rất thích thú rồi trọng dụng "Công an là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch."
Bào đệ Tỏ thì có học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ, mang quân hàm Thiếu tướng Công an, đang giữ chức Bí thơ tỉnh ủy Thái Nguyên. Theo các cán bộ cuồng đảng cuồng bác, ông Tỏ cũng là một nhơn tài cao cấp, có thể lên giữ chức Chủ tịch nước khi ông anh về hưu.
Nhơn dịp coi ông Quang tuyên thệ, xin mượn lời "Dân Luận"để chào mừng ông.
"Nhiệt liệt chào mừng Đại tướng, Tiến sĩ, Giáo sư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong vòng 3 tháng đã tuyên thệ thành công lần thứ hai lập thành tích chào mừng nền dân chủ nước nhà ngày càng ổn định vững chắc !"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét