Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Trịnh Nguyễn giao chiến thời nay.


Thế kỷ hăm mốt, An Nam chánh trị cường quyền, bán nước vinh quang, lòng người tan nát.
Bấy giờ bí thơ chúa đảng Lú bí tuổi cao sức yếu, đầu óc trở nên điên cuồng mờ mịt. Đi không nổi ngồi không vững vẫn cố quyết giữ quyền cao chức trọng khiến tả hữu khinh ghét ra mặt.
Bí thường kỳ thều thào con bài "xây dựng đảng", "học tập tổ sư", xem là hai quyết sách giữ ghế cho lâu dài bền bĩ. Tuy nhiên, sự đó quá lỗi thời lố bịch trơ trẻn xem ra vô hiệu nghiệm.
Lấy làm lo, Bí bèn sai tâm phúc sang China thượng quốc lạy lục Tập hoàng đế ban cách giải quyết nan đề cứu đảng. Đế tàu bèn nheo mắt lim dim ngự bút viết to tướng bốn chữ "ĐẢ HỔ DIỆT RUỒI", phán cho chúng nó đem về trao liền tay đến Bí.
Tâm phúc truy phong ngựa cưỡi Bắc Kinh về Hà Nội báo cáo mọi sự. Bí mở niêm phong bì thơ đóng dấu "tối mật", đọc thấy mấy chữ "đả đả diệt diệt" mà sung sướng như kẻ chết trôi tóm được cái áo phao từ trên trời vứt xuống.
Ngồi một mình trong phòng, bí Lú vui mừng đến phát khóc lên rồi nức nở thều thào.
"Đây là cái việc cần thiết nhứt của băng đảng ta, đây là cái phao cứu sanh duy nhứt cho ta. Xin vô vàm đội ơn Tập thiên tử bệ hạ đà ban tuyệt chiêu chỉ giáo".


Lú bí sai thơ ký riêng mở két sắt lấy cái danh sách tên tuổi dài dằng dặt các vị "hổ và ruồi theo Mỹ" ra xem xét, chọn lựa đối tượng khả dĩ dễ ăn đem ra mà đả.
Mơ màng lẩm bẩm ngẫm nghĩ suốt tuần, lú bí cuối cùng chọn con vị hàng xóm có tư thù tư oán với Lú tự xa xưa hồi xà lỏn rách đít.
Nguyên lúc nhỏ, Lú bí thường hay lẻn sang nhà hàng xóm họ Trịnh trộm cắp không từ một thứ, một lần không may bị Trịnh gia chủ bắt quả tang lục lọi, bèn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đem bêu danh làng xã đạo chích.
Từ ấy, Bí căm thù họ Trịnh đến tận xương tủy, thề lớn lên sẽ tìm cách trả thù cho thỏa lòng hả dạ, rồi đêm ngày luyện chưởng dao búa mác lê, gia nhập đạo thờ bác đảng, chọn đường về Tàu sáp nhập, mộng mơ đảm chức bản xứ thái thú cầm quyền.
Có lòng trời chẳng phụ lòng, bác đảng vênh vang An Nam mạt lộ, xúi đẩy China thiên triều chấm cho bí Lú già lão đắc quyền. Họ Trịnh hàng xóm phen ni chết chắc...
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét