Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Trường Sa tháng 9 liệt truyện.


Tập Cận bí thơ và tể tướng Lý đang bên nhau hạnh phúc cười thấy cái thời cơ "thu hồi Nam Hải" quá sức chín muồi chắc như cua gạch.
Những binh cơ bí mật. Những tập trận đổ bộ chiếm đảo. Những mời quân Nga chung cùng thao dợt. Những hư chiêu Điếu Ngư, Hoàng Nham la làng xóm chỉ để nghi binh cho một trận đánh chiếm vạn lý Trường Sa dễ như thò tay vô túi.
Hội họp Hàng Châu chuẩn bị, Lý tể tướng gấp gáp triệu tập Binh bộ thượng thơ An Nam Ngô Lịch sang tiếp chiếu lệnh "cấm nổ súng" rồi nhận vàng bạc thưởng công đem về nhà dú diếm.
Nô lệ vương Trần Quang nhận China chiếu lên ngôi xong xả bèn xa giá qua Tân Gia Ba du ngoạn tận hưởng. Vương được Lịch thượng thơ báo tin lấy làm vui sướng hoan hỉ, lập tức tả hữu "đường dây nóng lãnh đạo cấp cao hai nước" như sau.
"Hoàng đế bí thơ bệ hạ khi đã phát binh, cô thần xin cung kính cúi đầu quỳ mọp nghênh đón quân của thiên triều xã hội chủ nghĩa. Cô thần sẽ ban bố đảng lệnh "chưa đánh đã xin thua" để giữ hòa bình cho An Nam cô thần được cùng China bệ hạ tiến vô đại đồng thế giới".


Hàng Châu Nhị thập hội họp, tin ABC news phát tán rộng rãi Nga hoàng Putin bắt tay Tập đế bí thơ nói rõ quan điểm của nước Nga hoàn toàn ủng hộ sự chủ quyền China trên toàn thể vùng Nam Hải. Nước Nga chống phán quyết tòa án. Nước Nga chống Mỹ đế quốc xon xen. Nga yêu chuộng hòa bình thế giới. Nga bán võ khí hiện đại cho Tàu...
Nhà nghiên cứu nói Tàu sợ duy nhứt Mỹ đế quốc. Như mà An Nam liên minh Mỹ đế quốc đặt các cụm siêu tên lửa dọc giải Trường Sơn chĩa ra biển. Rồi mời Mỹ đế quốc đem Hạm đội 7 đến đóng căn cứ quân cảng Cam Ranh, thời dù Nga Tàu có liên thủ, cái lưỡi bò China cũng sẽ bị "Liên minh Việt Mỹ" cắt đứt triệt.
Than ôi ! Điều nầy đã không thể xảy ra vì China từ lâu đà cơ cấu "đúng quy trình" cho bọn Việt gian bán nước nắm gọn bộ máy cai trị dân An Nam đi rồi. Việt gian phản quốc nắm lấy quân đội, công an, tuyên giáo ra rả đêm ngày cổ súy Tàu bốn tốt, căm tức chống Mỹ cứu nước, căm thù bọn diễn biến hòa bình, thế lực thù địch...
Hàng Châu hội kết thúc. An Nam đơn côi "ba không chiến lược" cá nằm trên thớt. Mỹ đang bầu cử. Nga ủng hộ bật đèn xanh. Bọn bán nước đã thành công thực sự cột tay trói chân dân tộc Việt.
Tháng 10 nguy cơ giông bão thời có thể cuối tháng 9 mùa thu, đại quân Trung Hoa sẽ tuốt gươm Vạn lý Trường Sa hóa ra liệt truyện khi thủ tướng Phúc đi thăm Tàu còn chưa kịp về nước...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét