Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Thiệp chúc tết xưa quân lực VNCH


Đinh Lý Trần Lê văn hóa tiếp nối thời sau thời trước. Triều này lên thời vẫn bảo lưu di truyền những mực thước giá trị của triều kia đã xuống thành ra người Việt mới giữ được cái cốt cách tinh thần, không bị văn hóa China tràn xuống đồng hóa.
Chỉ ba cái thời hủy diệt văn hóa vô vàm khốn nạn là thời Minh Bắc thuộc, thời Nguyễn tiêu diệt Tây Sơn, thời trào CS triệt diệt VNCH.
Thế kỷ XV quân Minh sau khi chiếm được nước ta đã đốt sạch sách vở, bắt hết trí thức thợ giỏi đem về Tàu, áp đặt sự giáo dục nô lệ đồng hóa xóa sổ người Việt.
Triều Nguyễn dẹp Tây Sơn bèn bạo ngược tẩy sạch mọi dấu vết văn hóa "Ngụy trào" khiến cho ngâm cứu Tây Sơn nay vô vàm khan hiếm vết tích tư liệu.
Tàn bạo thâm độc nhứt chính là đám CS Tàu nuôi Tàu dưỡng đã đánh chiêng chấp lệnh triệt diệt mọi thành tựu văn minh văn hóa miền Nam, chia rẻ người Việt, phá tan đất nước cho VN mau lẹ trở lại nô lệ nước Tàu.
CS đang từng bước cố mau lẹ hủy diệt văn hóa con người VN. Dân nước Nam đang lâm nguy ngắc ngoải y chang bầy cá dại khờ trúng kịch độc China Vũng Áng lờ đờ tấp vô bờ chết hết. Văn minh VN một ngày gần đây e rằng sẽ như mấy cái tháp Chàm xưa lở lói bụi bờ cỏ mọc để cho thiên hạ thế giới ngắm nghía mà rầu...
- Một vài thiệp chúc tết xưa quân lực VNCH soi sót hiếm hoi trên mạng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét