Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

"Chó ngáp phải ruồi..."Từ điển viết "chó ngáp phải ruồi" là câu ngữ tục buộc miệng của người ta thấy kẻ nào đó khi không đạt hưởng điều "trúng quả" bất ngờ chớ không phải nhờ vô tài năng mà có. Tương tợ như con chó ngồi há miệng ra ngáp thì có con ruồi bay tới lọt vô họng.
Chó đem ví với người nghĩ cũng thất lễ. Nhưng mà mấy cái câu khác "buồn ngủ gặp chiếu manh", "ăn mày gặp kỵ" lại mang ý nghĩa tình cờ cơ hội chớ không tình cờ gọn ghẽ mục tiêu trúng vô ngay choóc.
Thủa thiếu thời tên bay đạn lạc rách nát tả tơi, sống chốn độn đồi thành ra hay bầu bạn các con nít chơi trò bắn súng hột bì lời, hột cây muối.
Súng bắn hột bì lời như sau. Cưa cái ống đọt nứa rỗng bằng cỡ hột hạt, làm cái chìa rồi nhét hạt bì lời chặn đầu chặn đít ống nứa rồi lấy chìa mà đẩy. Sức hơi ép dồn nén trong ống cái hạt sau dồn nén cái hạt đằng trước bắn bay ra bốn năm thước, kèm tiếng nổ nghe như súng bắn hơi mười mét nổ thời nay.


Xong xả có súng bắn hột bì lời rồi con nít mỗi đứa mỗi súng, bèn chia phe chơi trò đuổi bắn nhau. Một bọn về phe Quốc gia, một bọn theo phe Việt cộng rồi "đụng đầu lịch sử bắn nhau" không thương không tiếc.
Chơi chán trò trận giả, chúng rủ nhau chơi tiếp trò mới bắn súng hơi giành huy chương vàng "Ô lem píc". Lấy miếng giấy vẽ phấn ba vòng tròn đồng tâm treo lên mục tiêu rồi cách hai, ba thước ngắm bắn. Bắn trúng ngay vòng tim kêu cái boóc được 10 điểm. Trúng vòng sát tim kêu cái baạch được 9 điểm. Trúng vòng ba xa cách tim kêu cái biịch được 8 điểm.
Kinh nghiệm bắn súng thụt hột bì lời hồi đó bây giờ còn nhớ: muốn bắn trúng tim được điểm 10 thì cứ nhắm vòng ba ngoài mà bắn. Mười hột bì lời bắn trúng được một điểm 10 coi như cầm chắc cái huy chương vàng "Ô lem píc".
Có điều lấy được huy chương vàng môn bắn súng hột bì lời rồi nhưng bọn đồng bạn thì không có đứa nào tới ôm hôn thắm thiết hoặc tung hô mừng "phát súng vang 4 biển 5 châu", "lừng lẩy Riô chấn động địa cầu" mà chỉ nghe bọn chúng nó chửi mình "chẳng qua chó ngáp phải ruồi".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét