Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Một bài thơ hay về mẹ.


"Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió, mẹ không thấy về
Xin mẹ hãy trở về quê
Một lần cuối, một lần về cuối thôi...
*
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một thời tóc xanh.
Lệ xin giọt cuối để giành
Rơi trên mộ mẹ, vương hình bóng cha.
*
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần.
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi."

(T/g Đào Mạnh Thông - Bờ Sông Vẫn Gió)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét