Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Kiếm hiệp "Thiên Long thần kiếm".


"Truyền thuyết thiên hạ võ lâm, quần hùng hội tụ trong các đại môn phái tôn Đào Viên Bảo làm thủ lĩnh Thiên hạ Đệ nhứt bảo.
Bảo chủ Đào Viên Bảo là Dung Khiếu Thiên với thanh Thiên Long thần kiếm nầy, hàng ma phục yêu, oai trấn võ lâm, hiệu lệnh thiên hạ.
Xích luyện Ma vương nơi quan ngoại đã luyện thành Đoạt hồn Xích luyện trảo, võ công và oai lực không thua kém gì Thiên Long thần kiếm, cho nên không ngại đường xa, lặn lội tới Trung nguyên khiêu chiến với Dung Khiếu Thiên, giành chức vị Võ lâm Minh chủ.
Sợi dây sắt trên núi Kỳ Liên chính là nơi tranh giành võ lâm minh chủ của hai vị võ lâm cao thủ nầy. Và người duy nhứt chứng kiến trận quyết chiến chính là Vô Tâm Đại sư của Thiếu lâm, người được mời chủ trì công đạo..."
(Xem toàn bộ 20 tập bấm vào đây)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét