Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Ba Sàm goodbye thiên hạ.


Hơn chục năm tin tức buổi sáng, thấy có trang nhựt báo Ba Sàm đọc là hay nhứt. Sau phải một cái, ông Hữu Vinh Nguyễn chủ nhơn trang sanh sống VN bất ngờ bị công an bắt vì "phá xiềng nô lệ", chịu án ngồi tù khổ sai đau đớn dài ngày.
Tuy nhiên, trang Ba Sàm vẫn điểm tin tức cập nhựt nhờ vào một cô "nữ đồng chí" bên Mỹ hy sanh thời gian, tiếp nối công việc không ngưng không nghỉ.
Tuy nhiên, do một mình tả xông hữu đột điểm tin mục đích phá xích phá xiềng trong thời buổi cơm áo gạo tiền, chồng con nheo nhóc, nhà dột cột xiêu... đã khiến cô kiệt quệ thâm tâm thể xác.
Trang Ba Sàm sau đó chuyển hướng, ngừng điểm tin, ngưng comments, chỉ đăng những khai dân trí chất lượng cao mà thôi. Độc giả quan tâm tin nội ngoại quốc đành chuyển sang Tin tức hằng ngày, dù rất nhiều người vốn không thích "Kami" cho lắm.
Dù muốn dù không, hoàn cảnh An Nam ngày nay, kẻ thấm cuồng bác đảng phải nói trên chín chục phần trăm, mọi người chỉ biết tham tiền khát bạc, ưa thích thụ hưởng, mọi cố gắng mở khai dân trí xứ nầy cũng giống như chuyện đờn gảy trâu nghe, nước xao đầu vịt.
Than ôi ! Vạn sự ở đời tuân theo quy tắc bất di dịch. Khai sanh rồi hưng thạnh. Hưng thạnh rồi suy vong. Suy vong rồi kết thúc. Ngày 13/4/2017, cô "nữ đồng chí" đành đã ra thông báo trang Ba Sàm từ nay chia tay thiên hạ sau gần mười năm khai sanh kết cuộc. Thấy cũng buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét