Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Viết ít hiểu nhiều.


Trát bắt giữ cựu "tay sai Putin" đưa ra, trừ bọn sống bám chế độ Viktor Yanukovich, dân chúng Ukraine hồ hỡi hoan hô hỡi dạ. Kinh tế Ukraine bên bờ vực phá sản nợ nần, dinh cơ ngài "hợp pháp" thì quá đồ sộ gây choáng.
Ngài "hợp pháp" sắc lệnh "chống khủng bố", bắn chết vô số đồng bào dằn mặt xem ra không ăn thua, nên đành bỏ chạy cùng lũ vệ sĩ  bám đít, xách theo vô số va li đựng... "sách triết Mác, Lê" và "sách chủ nghĩa xã hội khoa học" !
Đàn em Putin, Mác léc đéc lên tiếng chửi bới Liên minh Âu châu "ủng hộ khủng bố", khiến thiên hạ tởm gớm thêm bộ mặt thật của mấy tên ma đầu. Thế mới biết, thời nay cứ xem thiên hạ chỉ là đần độn xem ra trật bậy hết. Cái "định hướng bọn con bò" trở nên khó quá khi dân chúng đã mở mắt.


Bên xứ ta, ông TMH - có thể xem xét sự chuyện sanh tình, bèn ra thơ "chánh trị". Thơ này "Ngũ ngôn đa cú" mà không dòng dài như "chùa Hương" thủa xưa. Thấy nhiều "truy tố, thù địch, đè bẹp, sắt thép, lật đổ, thiên triều..." mà cũng ý vị gọi rằng thơ. Viết ít hiểu nhiều, qua "vài cú" hiểu liền "cú chót"...
                                          "Leo lẻo : “ Nhân Dân ta…” 
                                           Lại nhằm dân mà bắn 
                                           Máu của U-crai-na 
                                           Muôn đời truy tố hắn.
                                              Hắn – Ya-nu-ko-vich 
                                              Hậu duệ Xít-ta-lin 
                                              Coi dân là thù địch 
                                              Bắt dân làm con tin.
                                           Hắn lệnh : biến Ki-ép 
                                           Thành Thiên An môn ngay ! 
                                           Lệnh : xe tăng đè bẹp. 
                                           Cuộc biểu tình hôm nay !
                                              Sắt thép đã vùng lên 
                                              Nhân Dân lật đổ hắn 
                                              Hắn trốn, tìm cấp trên 
                                              Thiên triều Nga che chắn…"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét