Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Biểu tình phản đối China tại VN ngày 11/5/2014.


Cách mấy trăm năm, cụ Trạng Trình thần sầu lý học, kim cổ uyên thâm, người chỉ dạy Đoan Quận công Nguyễn Hoàng vượt Hoành Sơn vào Nam dựng nghiệp mà nên một VN ngày nay lãnh thổ. Tầm nhìn "chiến lược" phải hướng ra giữ lấy bể Đông mới mong trường tồn bền vững đã được các triều vua nước Nam thấu suốt.
Các đội hùng binh Hoàng, Trường Sa Vạn Lý được các vua chúa Nguyễn cử ra đặt bia chủ quyền, giữ lấy biển đảo, khai thác sản vật, làm chủ bể Đông trong khi mà các quốc gia khác - kể cả đế quốc China hùng mạnh khi ấy còn chưa "xăn tay áo" nhảy vô tranh phần...
Nghĩ chuyện xưa thấy chuyện nay hay, ảnh cụ già phương phi tóc bạc đi biểu tình, cầm tờ giấy ghi hai câu thơ cụ Trạng, quả nhiên quá đẹp !
Nhiều người định kiến những "thanh niên thời đại" nọ này thờ ơ vận nước, cũng buộc phải nghĩ lại. Khi tổ quốc lâm nguy thì sự "lá xanh, lá đỏ" vẫn bàn tay thanh niên hành hiện.1 nhận xét: