Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

"Hỷ tòng thiên giáng".


Xưa có một con nhện chăng mãi mất bao nhiêu công phu, thời giờ mới thành được một cái mạng. Chẳng may lại bị ông chủ nhà cầm cái chổi quơ đi quơ lại một thoáng là cái mạng tan tành không còn tí gì nữa.
Nhện ta lấy làm oan ức, đến kêu với Thổ công.
Thổ công bảo rằng :
- Mày ở nhà người ta, đã không làm được ích gì lại còn làm bẩn thêm mắt người ta, thì người ta phá hoại mạng mày đi là phải. Nếu mày không bằng lòng thì đi tìm nơi khác mà chăng mạng.
Nhện kêu :
- Nhưng tôi biết làm gì để có ích cho người ta bây giờ ?


Thổ công bảo :
- Mày không có tài nghề gì cả. Hay bây giờ tao giao cho mày cái việc báo tin lành, tin dữ cho chủ nhà nó biết trước vậy.
Nhện bằng lòng.
Thành tự bấy giờ, người ta mới coi con nhện như một người sứ giả đem tin đến báo cho biết trước.
Hễ bao giờ người ta thấy nhện sa trước mặt là tất có việc lạ. Lúc thấy nó xuống, người ta thường chép miệng rằng:
"Lành xuống, dữ lên".
Nếu thấy nó buông sợi sa xuống, là rồi có việc lành. Nếu thấy nó ríu sợi đu lên là rồi có việc dữ.
(Truyện cổ nước Nam)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét