Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Nghe láo chơi.


"Điếm cao cấp bán miệng nuôi trôn,
Điếm thấp cấp bán trôn nuôi miệng..."
Giáo sư tiến sĩ "điếm cao cấp" leo lẻo bán miệng, kiếm chác bằng "phương pháp luận" tụng cha già, nghe thấy tội thiệt.
Tội ấy là tội chưa chém, tội đầu độc mấy vị ù ù cạc cạc trên núi về xuôi "hội đồng lý luận trung ương cao cấp", để họ ngu rồi cho ngu thêm nữa.
Kể chuyện bác thì vô vàm chuyện bác. Đứa nhi đồng mẫu giáo 3,4 tuổi cũng biết cách vanh vách về tài vô địch bác của nó.
Kể chuyện điếm thì không nhiều lắm chuyện điếm. Điếm chuyện đơn sơ mấy kẻ gia cảnh nghèo quá, phải đi bán cái vốn tự có kiếm tiền cứu đói.
Gần đây có cô điếm bán trôn nuôi miệng, trương ra cái khẩu hiệu nhức nhối. Không biết chuyện thật hay láo...
- Một bài viết thú vị trên mạng: "Thông thạo 29 thứ tiếng".
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét