Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Yểu điệu thục nữ.


Tàu thời xưa có tập thơ bốn chữ ngàn bài, sưu tập dân gian truyền khẩu xuân thu chiến quốc. Sau thầy Khổng Tử đọc, rồi chọn lại được 300 bài, gọi là "Tam bách thi bài thơ".
Thời Hán Võ Đế, quan ngài  Đổng Trọng Thư dịch giải, nhuận sắc thành tập thơ kinh điển, gọi là "Kinh Thi toàn tập"
Kinh Thi có một bài thơ rất hay tựa đề "Quan Thư", nghĩa "Chim cu gáy".
"Quan quan thư cưu 
 Tại hà chi châu 
 Yểu điệu thục nữ 
 Quân tử hảo cầu."
Dịch sang tiếng Việt Nam:
"Đôi chim gáy cúc cù cu
Dưới cồn đất bãi, gù gù sướng rên.
Mỹ nhân yểu điệu ngồi trên,
Nam nhi "tốt tốt", xin mền một pô..."


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét