Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Giờ thứ 25.


Tin tức rộn ràng, ngay sau cuộc hội họp bàn chuyện ai lên ai xuống vừa dứt, chủ tịch Hùng liền vội vã khăn gói đi một mạch sang Tàu xin bái yết Tập hoàng đế.
Chuyến đi bất ngờ ai nấy giựt mình. Những tưởng trận đồ đấu đá kịch liệt giành ngôi đệ nhứt đẳng vinh hoa chỉ là của quyết đấu tay đôi hai ngài cả Lú và đồng chí X, ai dè giờ thứ 25 bỗng nẩy ra một cao tay quyền lực xon xen quá sức thượng thừa.
Chủ tịch Hùng sanh ngày 18 tháng giêng năm 1946, vị chi vài hôm nữa sẽ tròn 71 tuổi. Lẽ ra theo luật đờn ông nghỉ hưu, vị nầy phải về từ năm 2006, nhưng chắc vì quá khôn ngoan không ai qua mặt được, nên chi tiếp tục ngồi cống hiến cho nước tận nay.
Người tài cầm quyền thì có khi không cần phải xem xét chi đến tuổi tác. Bên China có Lã Vọng 80 tuổi thủ tướng nhà Chu, có Cam La 12 tuổi thủ tướng nhà Tần. Bên nước Nam có Lâm Bá Kiệt 81 tuổi giữ chức "Công hàm" thủ tướng ngon lành thời chủ tịch Hùng tiếp tục giữ ghế cai trị thêm 10 năm nữa cũng chuyện bình thường.


Ngụ ngôn dân gian kể chuyện ngao cò tương tranh ngư ông đắc lợi. Thường thường hai bên đấu nhau giành giựt không ai chịu ai, kẻ thứ ba xuất hiện đúng lúc mới là người hưởng lợi. Những âm mưu giấu mặt đâm thọt bôi xấu tung tin cố sức triệt hạ đủ kiểu của các phe phái trước đại hội XII, nhiều khi chỉ là những trò vụn vặt hạ cấp vô nghĩa lý. Ở cái xứ lâu đời nhược tiểu dưới trướng China, người cao tay thoáng qua đã biết chắc phải làm cái gì mau lẹ gọn gàng nhứt, nhẹ nhàng nhứt mới đoạt lấy được cái ghế quyền lực.
Thiên hạ ngờ rằng chủ tịch Hùng sau cuộc "hội đàm chánh thức", chỉ cần tìm đến nhỏ nhẻ bí mật khởi tấu với Tập hoàng đế như dưới đây, coi như sẽ đắc ý xong xả:
"Khởi bẩm Hoàng đế bệ hạ. Nếu người chấp nhận xét cho Hùng hói hạ thần được giữ chức An Nam quốc vương, hạ thần xin một lòng trung thành quyết liệt đảm bảo mọi lợi ích cốt lõi của China. Thần sẽ êm ái trao hết bể Đông, Hoàng Sa, Trường Sa cho bệ hạ. Thần sẽ hạ lệnh thủ tiêu lịch sử An Nam, sẽ trừng trị mọi kẻ dám biểu tình chống đối thiên triều, sẽ phát động lại cái trào lưu "chống Mỹ cứu nước". Thần sẽ mở cửa cho mọi hàng hóa made in China tự do vào An Nam, sẽ chỉ ưu ái cho các công ty China mới được quyền thắng thầu mọi công trình kinh tế. Thần sẽ mở rộng khai thác bô xít cung cấp nhôm giá rẻ cho ngài. Thần sẽ cho nhập than tổ ong China về đốt thêm lò nhiệt điện bảo vệ môi trường cho An Nam hưởng phước báu mùi vị đô hộ phủ..."1 nhận xét:

  1. Giờ mới hiểu giờ thứ 25.
    Trương Cầm
    Beautyful girl at Sakura Beauty Corp

    Trả lờiXóa