Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Dịch cân kinh.


Tương truyền vị sư tổ Bồ Đề Đạt Ma là một người Ấn Độ chán đời vô chùa tu đắc đạo chánh quả rồi bèn quyết định vượt biên sang Tàu truyền bá Phật pháp.
Năm 520, sư tổ ra bờ sông kết lau bẻ sậy làm bè xuôi dòng Trường giang đến Kim Lăng giảng đạo Thiền cho vua Tiêu Diễn Võ Đế nhưng vua không lấy làm chuộng. Ngài bỏ lên đỉnh Tung Sơn vào chùa Thiếu Lâm ngồi thiền 9 năm diện bích bất động vách đá suy tư, sáng chế ra môn võ công thượng thừa mới ở Trung nguyên, tên gọi là võ Thiếu Lâm.
Chiêu bài Thiếu Lâm võ thuật nội ngoại công đều đã được sư tổ Bồ Đề ghi chép tỉ mỉ trong cuốn "Dịch Cân Kinh" (Yijin Jing), viết bằng chữ Sanskrit Bắc Phạn thêm hình minh họa nhưng ít người Tàu nào thời đó hiểu cho thấu đáo.
Sư tổ bèn giao cuốn Dịch Cân Kinh lại cho tăng chúng Thiếu Lâm nối tiếp nổi ngâm cứu tập luyện võ để bảo vệ chùa chiền, còn ngài trở về Ấn Độ biệt tích không ai biết nữa.
Tăng chúng chùa Thiếu Lâm nhờ hiểu biết tập luyện bí kíp võ học Dịch Cân Kinh, đưa võ nầy trở nên đệ nhứt Bát đại môn phái China.* BẤM XEM TIẾP :  Tập 2, Tập 3, Tập 4.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét