Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Phi Đeo tắt thở !


Tin vui lan tràn, độc tài CS khốn nạn gieo rắt tai ương gần cả thế kỷ cho dân Quy ba cuối cùng cũng tắt thở. Khắp nơi hân hoan thấy Phi Đeo nay xuống địa ngục gánh chịu đủ cực hình. Diêm vương được dịp ra tay tùng xẻo vạc dầu, voi giày ngựa đạp trừng trị những tội ác của hắn đã gây ra cho nước Quy ba xanh tươi phải trở nên bất hạnh khốn cùng.
Chỉ duy mấy xứ độc tài CS du côn ác bá "đồng chí" là người dân bất hạnh phải thối tai nghe báo đài chế độ ra rả "vô vàm thương tiếc đồng chí Phi Đeo bạn lớn anh hùng vĩ đại".
Địa cầu thế giới ngay bọn con nít cũng biết nếu không có anh em Phi Đeo du nhập cái tà giáo tà quyền dao búa về xứ thời nay nước Quy ba "hòn ngọc vùng biển Caribe" chí ít cũng đã giống Tân gia ba chớ không phải đói rách vĩ đại như bây giờ.
CS lưu manh quả nhiên chúa vua bịp bợm. Cái chết của tên trùm "đồng chí" độc tôn độc tài độc ác thiên hạ thế giới hoan hỉ vui mừng thời dưới ngòi bút của lũ bồi bút "cá vồ" trở nên cái chết "đại anh hùng" nhơn dân khóc lóc !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét