Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Đại sứ du lịch ?


Trung Hoa danh giá nghệ sĩ đóng phim Lục Tiểu Linh Đồng sang thăm nước ta. Ngài đứng chớp ảnh bên lăng "bác" trông rất ra dáng cảm động. Nghe nói vị Đồng "văn hóa nghệ thuật" này mong ước sẽ được làm đại sứ du lịch của VN để "quảng bá" tăng cường hữu nghị nhân dân hai nước.
Cảm động xiếc bao ! Sự người nước Tàu muốn "đại diện" cho An Nam xưa nay không hiếm. Các "quân lính quốc phòng" Hầu Nhân Bảo, Thoát Hoan, Toa Đô, Ô Mã Nhi, Trương Phụ, Mộc Thạnh, Tôn Sĩ Nghị, Đặng Tiểu Bình...
Đơn giản bởi Giao Chỉ, Giao Châu từng đã "sáp nhập" vô Tàu, "An Nam Đô Hộ Phủ" cả ngàn năm châu quận để tình lưu luyến cứ còn còn cứ chưa phai lợt. Sau này, may thay nhờ "bác", cái tình lưu luyến ấy mới cơ hội nhân rộng lên quý hóa quá.


"Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông. 
Chung một biển Đông với tình hữu nghĩ sáng như rạng Đông.
Bên sông tắm cùng một dòng 
Tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây, 
Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng.
Chung một ý, chung một lòng Đường ta đi hồng cờ thắng lợi 
Nhân dân ta ca muôn năm "Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông",
Nhân dân ta ca muôn năm "Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét