Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Ky cóp cho cọp nó ăn.


Một con cọp một con cáo, hai con một hôm bàn định thề thốt với nhau rằng:
- Cọp thì đi kiếm heo, cáo thì đi bắt gà, được con gì hai bên đổ lộn để ăn chung.
Cọp đương còn co ro ngồi một xó rừng, thì cáo ta mượn được hơi cọp, đã lon ton chạy trước để bắt gà.
Vừa đi một quãng, cáo thấy con diều bắt được con gà đang tha về. Cáo liền bắt cả diều, cả gà đưa lại cho cọp.
Diều thấy cọp, sợ quá nói rằng:
- Xin ông tha sống cho con, rồi con xin bắt gà về cống ông.
Cọp bảo:
- Ừ tao tha, nhưng từ giờ cứ mỗi tháng cả mầy cả cáo phải bắt về nộp tao đủ bảy gà, không tao cắn chết cả đôi.
Diều gục mỏ lui ra. Cáo cũng khom lưng theo gót.
Thành từ đó, cả chú diều rát gan, cả chú cáo quỷ quyệt, hai chú cứ đi lùng kiếm được con gà nào là phải lo lắng giữ gìn để đem nộp cho đủ số...
Bởi vậy mới nên câu tục ngữ rằng: "Ky cóp cho cọp nó ăn".
(Truyện cổ nước Nam)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét