Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Cọp, Hưu, Nhím và Sư tử.


Xưa có một con nhím, một con cọp và một con hưu, ba con kết bạn với nhau.
Tính con cọp thì hay ăn mà không hay nói. Tính con hưu thì hay đặt điều nói những chuyện bâng quơ. Tính con nhím thì cứ rù rì, lỉm nhỉm, không ai rõ lành dữ thế nào. Ba con tính tuy khác nhau nhưng chơi với nhau rất thân, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng hỏi nhau.
Một hôm ba con rủ nhau cùng đi chơi. Đi một chốc, xa xa thấy một con sư tử đang giương oai diệu võ trên một cái đồi rộng mênh mông.
Cọp cậy mạnh, cọp không biết sợ, bảo hưu và nhím rằng:
- Hai anh cứ ở dưới khe mà ẩn. Để mặc sư tử với tôi.
Nói rồi cọp vươn ra bẩy thước lưng, vểnh râu, giơ móng, xông lại định bắt sư tử.
Nhưng cọp vừa đến nơi, sư tử trừng to hai con mắt, thét ầm lên một tiếng bảo rằng:
- Cọp có mạnh thì cọp lại đây !
Cọp nghe thét sợ mất vía, cụp đuôi cắm đầu chạy xuống khe với hưu với nhím.


Hưu thấy vậy cười cọp rằng:
- Khen cho anh thật là "miệng hùm gan sứa !" Thôi, anh cứ ngồi yên đây với anh nhím. Để tôi lại tôi trị cho thằng sư tử nầy một mẻ mới được.
Nói xong, hưu vênh sừng nhanh chân chạy đến trước mặt sư tử nói rằng:
- Nầy gã kia ! Gã chỉ được cái bộ gầm thét mà thôi. Chớ như gã đã làm gì nổi ta ?
Sư tử bảo:
- Mầy định "nói hưu nói vượn" gì với tao đây ? Biết thân thì chạy cho xa, kẻo tao cho một bạt tai bây giờ !
Nói xong, sư tử sẻ đưa chân ra, hưu đã quẹo cả sườn, vội gục sừng, dảo cẳng mà chạy về nói với nhím với cọp rằng:
- Thôi hai anh ạ ! Tôi nói với nó, nó cũng không sợ tôi. Tôi xem nó khỏe lắm, ba ta không làm gì nổi nó đâu. Hay bây giờ ta phải xử nhũn, ta đến cầu làm bạn với nó, bọn ta được thêm vây thêm cánh thì từ rày đi đâu cũng được mạnh thế hơn.


Nhím nghe nói, bảo:
- Thôi, tôi xin anh đừng tán con ma con mãnh nữa. Chỉ tại hai anh bộp chộp không mưu mô gì cả, mà phải thua nó đấy thôi. Cứ để mặc cho tôi sửa nó mới được...
Bây giờ thì tôi chỉ cậy hai anh đến giả làm bạn với nó và bảo nó rằng: "Có một bọn thợ săn đem cung tên đến đó. Anh có mau mau đi trốn với hai chúng tôi thì đi !", rồi để tôi tự liệu.
Hưu và cọp nghe nhím, đến bảo với sư tử như thế. Quả nhiên, sư tử sợ, phải theo hưu theo cọp đi.
Bấy giờ, nhím mới lỉm nhỉm bò lên trước mặt, giương lông mà bắn luôn mấy cái. Sư tử bị một cái vào giữa mắt, đau quá nhào lộn muốn chạy.
Nhím bấy giờ mới cụp lông lại, bảo:
- Chớ chạy ! Nhím đây.
Sư tử nhìn lại thấy nhím hình thù bé nhỏ, chực nuốt chửng ngay. Nhưng lúc đến nơi, nhím lại cuộn mình, giương lông ra bắn luôn mấy phát.
Sư tử chừng như đau lắm. Cọp đứng ngoài thấy vậy chạy lại, thừa thế cào cấu đánh tát sư tử. Hưu cũng vênh váo đôi sừng, lẳng ngẳng bốn vó lại húc, lại đạp sư tử. Một chốc, sư tử lăn ra chết. Hưu vươn cổ cười mãi, nói rằng:
- "Những quân ác lắm, nhím bắn cọp tha."
Rồi mà câu hưu vượn ấy sau hóa ra câu tục ngữ.
(Truyện cổ nước Nam)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét