Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Thiên tử Tập tuần thú.


Thiên tử Tập sanh ra trong một gia tộc lẫy lừng quan lớn đất Thục.
Tương truyền lão phu nhơn trước lúc hạ sanh Thiên tử, mộng mị thấy hồn ma tướng Mã Viện tay cầm cột "Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" đến đưa cho, rồi bảo:
- Phục Ba tôi tuân lệnh Hớn hoàng đế, báo phu nhơn tin nầy đặc sắc. Năm xưa Cao tổ băng hà, hồn phách lưu lạc Tràng An hơn hai nghìn năm mới chọn được cửa đầu thai nơi bụng phu nhơn đó. Sau này, ngài tiếp tục lên ngôi Thiên tử, sẽ không gọi là "Hán đế" nữa mà đổi qua danh hiệu "Tổng bí thơ kiêm Chủ tịch nước" phú quới hơn vô bề. Đề nghị phu nhơn vì liệt tổ liệt tông và giống nòi China vĩ đại, nói với Thiên tử như vầy như vầy...
Tập quả nhiên sau đăng quang, lên ngôi cửu ngũ nước Tàu. Phu nhơn bèn mới ghé tai nói nhỏ với đứa con trai yêu quí nay đà trở nên đệ nhứt ngôi vị.
Thiên tử Tập nghe xong, nheo mắt nghĩ ngợi, rồi mới nói:
- Kính thưa Mẫu hậu. Nghe lời hay ho của Tiên đế tự hai nghìn năm trước di truyền lại quả nhiên hạp ý trẩm. Trẩm làm theo ngay mấy "tối mật" ấy, mở mang bờ cõi phương Nam, khéo léo chiếm dần dà bán đảo Đông dương, bể Nam Hải, các đảo Đông Sa, Tây Sa, Nam Sa... để giải quyết hết nạn nhân mãn đương đe dọa trầm trọng nước Tàu ta.


Nói là làm, Thiên tử Tập lập tức lệnh đem vàng bạc châu báu đô la, bí mật đút lót, chuyển chảy thẳng đến túi quần bọn đầu mục cai quản bản địa, biến chúng thành tay sai, sẵn sàng dâng hiến bán đảo Đông dương cho China, dân Tàu có chỗ tràn xuống sanh sống.
Trên bể Nam Hải, Tập sai đóng tàu bè hằng vạn chiếc, chở quân lính đánh đuổi quân Nam, chiếm cứ các quần đảo, chở cát sạn xi măng ra đắp thêm đảo nhơn tạo, xây hải đăng, mở ngư trường mênh mông tôm cá, khai thác đem về cải thiện cuộc sống cho người Tàu.
Rồi ngài tự mình lên Ti vi, dõng dạc với thiên hạ năm châu bốn bể như sau đây:
“Các đảo và bãi ngầm ở Nam Hải là lãnh thổ của Trung Hoa từ thời Cổ đại. Tổ tiên của chúng tôi đã để lại chúng cho chúng tôi.
Người Trung Quốc sẽ không cho phép ai làm tổn hại tới quyền chủ quyền của Trung Quốc và các quyền lợi, lợi ích liên quan ở Nam Hải.”
Một thời gian ngắn thực hành khẩn mấy gói đóng dấu "tối mật" tiên đế di truyền, Tập thiên tử sơ kết thấy cơ sự khả quan vô cùng. Ngài bèn quyết định sẽ đích thân đi xuống tuần thú phương Nam, tai nghe mắt thấy vạn sự, tiếp tục ra tay, tấn tới mục đích.
Xa giá Thiên tử Tập sắp khởi hành. Địa điểm dừng chân đầu tiên ở Hà Nội.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét