Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Ma vương đời mạt pháp.


Ngày về quê nội, nghe tiếng chuông chùa xa xa đánh kêu cái boong. Cảm hứng, bèn tìm đến dâng hương đảnh lễ, cầu xin thêm tài thêm lộc, thêm sung thêm sướng.
Qua khỏi cổng tam quan, leo lên cái dốc ngắn láng xi măng quẹo trái là cửa gỗ chánh điện vào cầu kỳ chạm rồng trổ phượng. Ngạc nhiên chưa ! Nhà chùa mà không thấy tượng tam vị Phật, đức Thế tôn ở đâu cả ! Bàn thờ thì chồm hổm chỉ độc "Phật Bác HCM" ngồi kiết già trên tòa sen, hai bên đứng hai "bồ tát" Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh lưng đeo một xâu lựu đạn, tay dựng AK, tay xách B40 hộ vệ, mắt gườm gườm chúng sanh nhìn xuống.
Chột dạ, vội rón rén giật lùi thoát cho mau ra cửa chùa, không ngờ chạm trán một vị tỳ khưu đầu mũ cối, mặc đồ bộ đội, xăm xái bước tới hỏi.
- HCM vĩ đại Phật ! Thí chủ sao vào chùa không niêm hương Phật Bác mà rút mau như thế, coi chừng mắc tội chết !
- Mô Bác ! Bạch đồng chí sư. Vãn bối định cung kính đi gặp đại sư trú trì nộp phong bì, xong mới ra đảnh lễ Phật Bác một thể chớ đâu hề dám mạo phạm.
- Bác Hồ vĩ đại Phật ! Đại sư ôn đương có việc ở trai phòng. Ôn bận họp với đồng chí Phó Chủ tịch kiêm trưởng Công an xã và mấy vị An ninh tỉnh, bàn chuyện Công an phối hợp cùng nhà Chùa chống diễn biến hòa bình, tiêu diệt thế lực thù địch...
Nghe vậy, vội rút xấp tiền cúng cho vị tỳ khưu mũ cối, gọi là chút lòng thành ủng hộ nhà chùa xây dựng CNXH, rồi "Mô Bác !" cáo từ, lẹ làng tẩu thoát.
Rời khỏi cái chùa hắc ám ấy rồi mà thoáng nghĩ tới mấy sư ma vương mạt pháp.


Mạt pháp mười ngàn năm giáo pháp suy vi tàn mạt. Bọn ma vương nắm được chánh quyền rồi quyết liệt thi hành ma đạo. Lời xưa Phật dạy chẳng còn ai tin. Kinh chú Lăng nghiêm không còn ai tụng. Yêu quái xuất hiện cả bầy mũ cối cà sa, chui vô chùa ngồi giả dạng Phật, bắt ta bà chúng sanh phải cắm xuống cúi đầu lạy lục.
Ma quỷ hóa thân sa môn dựa sức ma quyền, đập phá chùa chiền, xây to vô số chùa mới. Chúng trú đóng trong chùa mới rồi thụ hưởng khoái lạc rất vô đạo đức. Thầy chùa ma quỷ tham lam tàn tệ, chơi bời đĩ thỏa, dâm loạn nhơ bẩn, là cái nguyên nhân làm triệt tiêu hết Chánh Pháp của đức Phật.
Kinh "Pháp diệt tận" viết, "thời kỳ Ma giáo mạt pháp này kéo dài đến hơn mười triệu năm, chánh pháp sẽ suy tàn, từ đó về sau khó biết chắc được điều gì sẽ xảy ra..."
Sự tích Đức Phật kể, khi xưa ngài đắc thành chính quả ở dưới gốc Bồ Đề, ma vương căm tức kéo tới quậy đủ thứ quái thú rắn rết, súng gươm đao kiếm, bom mìn lựu đạn hòng thủ tiêu đức Phật, nhưng bất thành. Chúng đổi kế lấy rượu quý mồi ngon sắc dục gái đẹp cùng châu báu vàng ngọc ra dụ dỗ Phật cũng không xong.
Bấy giờ Ma vương bèn hằn học với Đức Phật rằng:
- “Bây giờ ta không có cách gì để thắng được ngài, nhưng chờ đến tương lai sau nầy, khi đệ tử của ngài không có đủ định lực, tri kiến lại bất chánh, lúc đó ta sẽ đục cửa chui vô chùa mà mặc áo của ngài, ăn cơm của ngài, sau đó ta sẽ tiểu tiện vào trong bát của ngài, thử xem ngài làm sao !
Đức Phật điềm nhiên nói với chúng:
- “Thế thì ta không có cách gì cả.”
Than ôi ! Thời mạt pháp vì thế, đây chính là cái thời của bọn ma vương yêu quái lộng truyền ma pháp ma đạo. Trong chùa là đám sư mũ cối thờ ma giả Phật, ngoài đời là bọn chúng sanh điên đảo nổi trôi, điêu tàn ác đạo. Ai sống thời nay đều thấy sự ấy quá rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét