Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Mẹ mìn thiên tử.


Mẹ mìn thiên tử tới thành Đại La gặp Tứ trụ đầu mục Lương Sơn Bạc, phủ dụ yên ủi "đại cục, tiểu cục" xong rồi bèn vô quốc hội tay sai đảng, giảng cho một bài.
Đệ tứ đầu mục Sanh Hường cùng lâu la ra tận cổng ô tô cuống quýt nghênh đón.
Cả một rừng huyết kỳ dao búa đỏ rực. Cả một mớ náo loạn âm thanh tung hô gào thét đến khản giọng khẩu hiệu.
- Nhiệt liệt chào mừng Thiên tử giáng lâm ! Nhiệt liệt ! Nhiệt liệt ! Nhiệt liệt !
- Hân hoan nghênh tiếp Hoàng đế bệ hạ giá đáo ! Hân hoan ! Hân hoan ! Hân hoan !
- Tập thiên tử thiên tuế vạn tuế, muôn muôn tuế ! Thiên tuế vạn tuế, muôn muôn tuế !
Thiên tử nghe thấy xong xả, lên bục mi crô đọc diễn văn 20 phút. Ngài nói tiếng Tàu tung của nị ngộ rấm rít không ai hiểu vì không ai biết tiếng Tàu.
Không hiểu cũng chẳng sao. Thiên tử dứt lời, tất cả 500 vị tay sai đảng đứng bật cả dậy, hai tay vỗ bôm bốp, rầm rập bày tỏ sự đồng ý, sự ủng hộ, sự hưởng ứng mạnh mẽ vô điều kiện những tiếng Tàu thiên tử vừa đọc.Nhà nghiên cứu bèn diễn nghĩa đại ý của thiên tử như sau:
"Trẫm chào các khanh An Nam.
Cảm ơn các khanh tụ tập tới đây nghe trẫm giảng.
Trẫm không nói nhiều đau cổ rát họng, chỉ đơn sơ mấy điều nầy. Trẫm có mang theo đây 156,7 triệu đô la Mỹ tặng đảng các khanh tiêu xài dưới danh nghĩa viện trợ An Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trẫm cũng đem 250 triệu đô cho các khanh vay trả góp nhà thầu của trẫm đội giá 300 triệu đô la để làm cái thiết lộ quái vật trên cao, các khanh thấy đã sướng chưa ?
Vương Bột nhà thơ xưa nói trèo lên núi ngó xuống, thấy vạn sự đều chỉ là tiểu cục. Trẫm ý chỉ các khanh ngồi đây nghĩ tới sự bể đảo, phải hiểu Nam Hải, Tây Sa, Nam Sa tổ tiên để lại cho trẫm luôn là của trẫm. Sự bể não suy nghĩ của các khanh nhỏ như con thỏ khi trẫm phải ngự giá thân chinh mang hơn ngàn cây vàng cực khổ qua đây mua chuộc im lặng.
Các khanh thấy lời trẫm nói có đúng không nào ?"

Lời bàn luận:
Mẹ mìn bắt cóc con nít thời hay đem mấy cây kẹo ngọt ngào đến cho con nít dụ dỗ chúng đồng ý đi theo, chấm dứt bản năng khóc lóc gào la kêu cứu khi con nít bị người lạ ẵm sang China mổ lấy nội tạng.
Thiên tử mẹ mìn sang nước ta đem quà cáp "viện trợ" dụ dỗ, còn lấy "đại cục" ra hăm he buộc ta phải làm thinh chấp nhận China lấn chiếm, từ từ lấy hết biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa - cái không gian sinh tồn quyết định vận mệnh tiền đồ dân tộc.
Sự toàn thể hội trường đứng bật dậy vỗ tay bôm bốp tán thưởng mẹ mìn thiên tử, cộng thêm đáp từ cám ơn rối rít của Hói Sanh Hường làm cho thiên hạ thấy quá ngao ngán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét