Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Phiếm luận "Phành một phát".


Trang mạng nặc danh "Chân dung quyền lực" dành cho hai cha con tướng tá họ Phành mấy entry long trọng lắm. Ảnh ẻo đưa lên tùm lum tà la làm người xem phải chà chít xýt xoa buộc mồm "Tiền ở đâu ra mà tụi nó có lắm thế ?".
Nhà quan sát nói, thiên hạ chộn rộn sự tướng quân họ Phành còn sống hay đã chết, còn nằm vùng bên Pháp hay đã âm thầm vượt biên bí mật qua nước thứ ba, tự vì có sự đồn đoán có thể xảy ra một cuộc đảo chánh của phe lính tráng thân Tàu ở Hà Nội.
Quả thật, dân ta vốn là hậu bối của cái thời nghìn năm An Nam đô hộ phủ, không thể không lo lắng bọn cha con họ Phành cùng bộ hạ bất ngờ kéo xe tăng làm cuộc đảo chánh dưới sự bảo trợ của thiên triều Tạp Cặn.
Biết đâu Hoa Nam tình báo cục phối hợp với tòa đại sứ "Ca Bốt Lốt China" phành trước cho một phát. Nếu Phành thành công, An Nam cùng Ai Lao, Căm Bốt sẽ thành đất đai của nhà Tàu tức tốc. Khi mà bán đảo Đông Dương cùng bể Đông đã thuộc về China rồi, con đường Nam tiến của Tạp Cặn coi như thênh thang rộng rãi, cản phá mạnh mẽ sự Huê Kỳ xoay trục. Tiên hạ thủ vi cường. Nếu để người Tàu nhanh tay cho Phành đảo chánh thời quá đại lợi cho Tàu mà rất rất đại họa cho Việt.
Lời bàn luận.
"Đánh mất quyền lực, thân phận đại tướng đại tá chi rồi cũng giống mấy chú xích lô xe thồ thôi. Tuy nhiên, đương chức quyền nhất hô sẽ vạn ứng bởi quân lệnh như sơn. 
Có thể mấy bác nhà ta đoán ra nguy cơ nên đã kịp thời cho Phành một phát trước."


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét