Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Tổng thống Barack Obama gặp bí thơ Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng.


Ngày mồng 7 tháng 7 năm 2015, trời hạ giới mưa ngâu rả rích, tòa Bạch ốc bên Mỹ, xảy ra cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai ngài bí thơ VN và tổng thống nước Mỹ.
Cán bộ hưu trí "yêu quê hương uống trà Bắc Thái", xưa nay vốn lòng thành theo bác, chim chíp tách trà mạn ngồi coi ti vi, bắt chước vị lãnh tụ xưa, cảm hứng lẩy hai câu Kiều.
"Đến bây giờ mới thấy đây,
Mà lòng đã chắc những ngày một hai..."
Xưa cô Kiều Nguyễn Du quá sức đời đau khổ, tu ở Quan âm các rồi cứ bị Thúc sinh xon xen quấy rối, nàng sợ vợ Thúc, bèn chôm hòm phước sương tẩu thoát, cao chạy xa bay, được ni cô Duyên Giác cho vô chùa tu lại. Tình cờ, nữ bổn đạo Bạc Bà đến chùa lạy Phật cầu tài, thấy cô Kiều quá đẹp, mụ bèn giả đò xin cưới về làm vợ cho con của mụ.
Ai dè, Bạc Bà cũng như Tú Bà, đều một phường nghề lầu xanh chủ chứa, Kiều lại phải tiếp lần hai làm đĩ. May thay, nàng gặp được Từ Hải đến chơi lầu xanh tâm sự. Từ Hải ra đi còn hứa đến giải cứu Kiều, rồi sẽ lấy nàng làm vợ. Quả nhiên Từ Hải đến cứu nàng thật. Kiều sung sướng gặp Hải, cảm xúc văn chương mà ra câu thơ nói trên.


"Đi cho biết đó biết đây,
Ở nhà với đảng, biết ngày nào khôn..."
Bậc hưu trí lẩy thơ Kiều cảm tác sự gặp. Bèn cũng bắt chước, đem ca dao ra thay cho bình loạn, ý rằng một người hay nhóm người nào cả đời ở trong hang thì họ hay có cái viễn kiến ếch nhái nằm đáy giếng tưởng trời chỉ bằng cái vung mà thôi.
Vì vậy, bậc trưởng bối làm cha làm mẹ sợ nhất bọn con cháu cù lần hủ lậu, cứ ru rú xó nhà mãi, nên mới dùng lời khuyên chúng nên hoạt bát lên đi nơi này nơi nọ cho khôn ngoan ra, mở mang đầu óc, giỏi dang vạn sự.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Có khôn rồi mới đổi được căn cốt, mới vứt được mấy giáo điều cổ lổ cù lần, hấp thu những văn minh sáng láng, theo kịp người ta.
- Clip hai nhà lãnh đạo Việt Mỹ gặp nhau ở Nhà Trắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét