Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Bầu cử theo lệnh đảng.


"Cả một đất nước làm trò
Chưa bầu đã biết ai bò ghế trên..."

Dân chúng đang "nô nức" đi bầu cử theo lệnh của đảng. Ai cũng biết CS sắp đặt nhơn sự "các đồng chí đại biểu đắc cử" ghế nào ghế nấy đã từ lâu. Ai cũng biết cử tri cả nước có đi hay không, có theo thể lệ hay gạch bỏ viết "ĐMCS" vô phiếu thì kết quả kiểm phiếu vẫn cứ 99,99% tốt đẹp. Trọng, Quang, Ngân, Phúc cùng đám đàn em "cơ cấu từ xa" đều vẻ vang thắng cử, "chứng minh nhân dân ta vô vàm tín nhiệm đảng ta vĩ đại".
Biết thì biết vậy, nhưng mỗi hộ khẩu đều cử một người đi thế cả nhà, toàn quyền ưa bầu ưa gạch cho xong cái sự bịp 5 năm một lần cầu xin hai chữ bình an.
Blogger Người Buôn Gió viết mấy câu rất đúng về bầu cử kiểu Việt Cộng."Tất cả người dân Việt Nam đều biết rằng việc bầu cử chỉ là hình thức, những ai được Đảng chỉ định chọn được bầu vào quốc hội hay hội đồng nhân dân các cấp đều sẽ trúng cử.  Sở dĩ Đảng cần người dân đi bầu là để hợp thức hoá việc Đảng đã chọn người. Việc hợp thức hoá là nhằm đánh lừa dư luận là Đảng CSVN lãnh đạo đất nước có bầu cử tự do..."


Than ôi ! Bầu cử đa đảng cạnh tranh là tối cần thiết cho dân chúng có điều kiện chọn người giỏi giang ra quản trị đất nước làm dân giàu nước mạnh sánh kịp thế giới. CS thì trái lại, chỉ nhà nghề lọc lựa ra những kẻ ngu si nhưng thừa thủ đoạn đặt lên ghế ngồi cai trị dân chúng. Để hợp thức hóa bọn lên nắm quyền, đảng lệnh dân đi bầu theo "kiểu Việt Cộng" cho chúng có thể ngồi hợp pháp mà vơ vét tàn phá đất nước thậm tệ. Giai do khi đã căn cơ bán nước thì việc đảng bóc lột trấn áp dân chúng, bần cùng hóa xã hội không ngoài mục đích đẩy nhanh quá trình đưa dân tộc trở lại kiếp nô lệ cho nước Tàu.
Than ôi ! Nhà triết lý nói, dân chúng như thế nào thì chính quyền như thế ấy. Dân tộc nào hèn hạ thì dân tộc đó không bao giờ hít thở được bầu không khí tự do và kết cuộc dân tộc đó sẽ kéo bầy đàn đem dâng đất nước cho ngoại bang rồi chui xuống hố diệt chủng...
Quả đúng lắm thay !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét