Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Cách mệnh đợi.


Tổng thống Mỹ B.Obama sau khi thăm VN xong xả, bèn cùng đoàn tùy tòng bay qua Nhựt Bổn dự hội nghị đệ thất đại cường. Ông ấy đi rồi còn để lại dư vị ngọt ngào cho thiên hạ râm ran huyên náo đủ thứ chuyện, nghe hoài chưa chán chưa dứt.
Chuyện nữ sanh viên áo vàng ôm tặng hoa ít lá nhiều. Chuyện nàng áo hồng Sài Gòn "cúc tàn sen lại nở hoa". Chuyện dân đứng đón chật đường bất hề mưa nắng. Chuyện ông thầy tu gợi ý cầu tự con trai. Chuyện bún chả sáu đô la. Chuyện lẫy Kiều "của tin gọi một chút này làm ghi”. Chuyện trú mưa che ô trà đá. Chuyện trải thảm đỏ mưu kế thời tiết. Chuyện Goóc ba xạo mất tích, Đường Thế Huynh lánh mặt. Chuyện đảng chằm hăm chơi trò tiểu xảo. Chuyện báo Lao động dịch bậy diễn thuyết...
Nghe dân gian chào xáo thần tượng chuyện thấy là quá đã. Thú vị nhứt vẫn khi xem dân Hà Nội, Sài Gòn rạng rỡ ra đàng đợi đón "ông Mỹ to chức nhứt", biểu tượng cho cái khát vọng VN muốn mau mau tháo củi sổ lồng được sống thực cái đời tự do dân chủ.


Qua nghe những diễn thuyết, từ đề cập khéo léo về sử ký, văn hóa, nhân quyền, kinh doanh VN cho đến thổ lộ của Tổng thống B.Obama trong cuộc gặp các thủ lãnh trẻ, vị bô lão chuyên gia "bàn quốc sự cà phê miễn phí" đã "xoay trục" ý tưởng như sau.
Khi VC đang thẳng tay triệt hạ giới bất đồng chính kiến, bỏ tù dài hạn vô số các nhà hoạt động dân chủ, cấm truyền thông độc lập, thường xuyên đàn áp người dân mục đích dọa dẫm không để hình thành đối lập. Khi nước Mỹ khẳng định tôn trọng chánh quyền VC. Thời cuộc tranh đấu giành tự do cần phải thay đổi cho phù hạp.
Muốn loại bỏ thể chế VC ra khỏi đời sống chánh trị nước ta, mọi người không thể như con thiêu thân lao vô chỗ chết mà nên tiến hành "Cách mệnh Đợi" thay cho cuộc "Cách mệnh Cá chết Vũng Áng" thực tế không như ý như vừa qua.
"Cách mệnh Đợi" lấy nhu thắng cang lấy nhược thắng cường, không làm mà có, không đánh mà nên. "Cách mệnh Đợi" lấy thời gian làm võ khí chủ lực "sát Cộng" theo nguyên lý đợi dăm năm nữa xơ não Cả Lú, Thế Huynh, Đại Quang, Xuân Phúc... về hưu già lão chết hết. Lớp hậu duệ trẻ trung thông minh "một lòng theo Mỹ" khi ấy sẽ bước ra quản trị xã hội bất chiến tự nhiên thành, chấm hết sự VC.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét