Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Cán bộ ăn cá.


Cán bộ thời nay là cái minh chứng rõ rệt nhứt cho câu tục ngữ "Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa".
Quan chức đảng từ Tổng bí thư đến mạt hạng thôn xã đảng đều có tài năng ăn siêu phàm xã hội. Ăn thèm ăn thuồng, ăn dơ ăn bẩn, ăn tởm ăn lợm, ăn của miễn phí người ta đau khổ, ăn độc ăn hại đến cá chết nhiễm độc cũng ăn, "ăn không chừa một thứ nào cả".
Cái đời sống của quan chức cán bộ đảng vừa sung sướng mà cũng vừa hèn mạt. Sáng hụp lặn tắm táp đú đởn xong điểm tâm vát ô đi "làm", trưa ăn cơm hải sản. Chiều nghỉ sớm đi nhậu chùa "mồi hải sản" cung tiến. Tối chiều chơi tennis dẻo dai sức khỏe "cống hiến cho đất nước". Chủ nhật, thứ Bảy các quan đến sân gôn vụt gậy tới lui đẳng cấp xong, là nhậu là nhẹt cho sướng cái đời chỉ biết đớp thuế dân, bán đất bán rừng bán biển bán đảo cho Tàu lấy tiền ăn chơi xả láng. Đồ biển chim thu nụ đé đảng quan ăn thường kỳ thường niên thường nhật quá độ sanh nghiện thèm ăn cá.
Miền Trung đau khổ cá chết sình chết thối nhiễm chất độc Tàu Vũng Áng xả ra biển. Người dân ai cũng sợ không dám ăn, chỉ vớt đem đi chôn khỏi thối ô uế môi trường.
Ấy thế đám quan đảng kéo nhau đến tắm biển ô nhiễm, ăn xác cá ô uế rồi khen ngon quá ngon quá lấy làm thích thú. Chúng không biết người dân đang nhìn quá tởm buồn nôn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét