Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Mừng lễ Giáng sinh 2014.


"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời..."
Thường niên chiếu lệ, Giáng sinh đại lễ được các tín đồ Cơ Đốc giáo tổ chức vào đêm 24 rạng ngày 25 tháng 12 khắp nơi thế giới.
Truyền rằng cách nay tròn 2014 năm, đức Chúa Giê Su giáng hạ xuống cõi trần, cứu giúp chúng sanh đang quằn quại bể đời gay cấn. Ngài cùng môn đệ truyền bá đức tin Bác Ái, khuyến dụ thế giới hãy lấy hai chữ "thiện tâm" ra xử thế mới có được sự bằng an trong vạn kiếp đọa đày.
"Vinh danh đức Chúa trên Trời 
Bằng an dưới thế cho người thiện tâm."
Than ôi ! Hai ngàn năm trôi qua, thế giới văn minh dần dà nhờ điều thiện bao nhiêu vẫn còn những ác độc dai dẳng quyết ý vùi đời thiên hạ xuống. Mùa Giáng Sinh năm nay, nguyện cầu đức Chúa lòng lành cứu độ đến mấy xứ kiếp nạn đau thương.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét