Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Ra đảng vô đảng.


Xét cây con vô số nhiều loài loại. Cây gồm cây này cây nọ, con có con này con khác, trồng cây gì nuôi con gì là mấy chuyện của bạn nhà nông. Trồng lúa lợi thì ta trồng lúa, trồng hoa lãi nhiều hơn thì ta bỏ lúa trồng hoa. Thấy nuôi heo "năng suất cao" ta đem heo về trang trại, rồi hồi sau phát hiện ra nuôi chó "sản lượng tốt hơn" ta bèn bỏ heo đi nuôi chó.
Xét người ta thì cũng đa hạng"người ta ba hạng người ta, kẻ mang áo mỏng người na áo dày". Kẻ khẩu Phật tâm xà khoát áo đạo đức mà xử thế thấp thoải còn kém xa bọn tầm thường mạt hạng.  Kẻ ki bo bần tiện "keo kiết người đâu như cức sắt"  coi đó lẻ sống ta đây khôn ngoan nhất hạng. Kẻ lại tuệnh toạng rộng rãi phát mãi đại chúng còn hơn hạnh ba la mật bố thí... Nhiều tào lao nhưng người cũng độ sâu đầu óc, suy này nghĩ nọ chống đối phục tòng chớ không như các giống động thực vật "phản xạ vô điều kiện" mãi mãi.
Xét đảng thì cũng có đảng này đảng nọ. Tự vì đảng là một bọn người đồng nhất chí hướng tụ tập thành cái đảng, cử ra đại đầu lĩnh là đảng trưởng còn lại thường tình đảng là đảng viên. Tên của đảng hay bao trùm ý vị cái mục đích của đảng. Ví dụ "Đảng Vì Cơm" quy tụ người đói cơm, "Đảng Vì Tiền"quy tụ người ưa tiền, "Đảng Lương Sơn Bạc" quy tụ người hào kiệt thích đi ăn cướp...


Đa số trên 98% tứ xứ thế giới, dân chúng được quyền tự do lập đảng, tự do vô một đảng nào đó nếu họ thấy thích. Nhiều đảng thì nhiều cách kiểu suy nghĩ, đảng nào quy tụ đông người ủng hộ nhất sẽ thắng thế định hướng trào lưu xã hội.
Xứ "triệu vạn lần dân chủ" thì chỉ một đảng duy nhất lãnh đạo tuyệt đối cả thiên hạ tự vì "chân lý lớn" là của riêng đảng. Suy nghĩ nào khiến đảng dị ứng, lập tức bị xếp danh sách "thế lực thù địch". Kẻ muốn thành lập đảng thì bị trừng trị đích đáng bởi đã "âm mưu thủ đoạn xây dựng lực lượng đối lập tranh giành quyền cai trị của đảng".
Gần đây "xứ dân chủ" sanh sự lạ. Một vị đảng từng bốn năm chục năm sanh hoạt nay khi tuổi cao sức yếu bèn tuyên bố từ giả đảng. Một vị mắc tội phản động vừa mới ở tù ra lại tha thiết nguyện vọng xin vô đảng. Thiên hạ lấy làm ngạc nhiên.
Than ôi! CS đảng là cái đảng vĩ đại nhất "chân lý lớn" chớ không phải cái chợ để ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra cũng được. Kẻ vào người ra, người ra kẻ vào, ra ra vào vào, vào vào ra ra, tùm lum lên cả thì còn chi cái đảng...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét