Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Cần phải hiểu cho cái ý khen dân của ông đại biểu Quốc hội Hà Minh Huệ.


Trí là trí não trí tuệ, trí độ suy nghĩ nhận thức của con người ta.
Trí mỗi người riêng tư cao thấp do cấu tạo não. Người trí cao được gọi là người khôn, người giỏi. Người trí thấp bị gọi dốt nát đần độn, xếp vô hạng rớt rơi tận đáy.
Người ta sống thành xã hội có cấp độ trí tuệ số chung trung bình cộng. Nước ta nay nói cho đơn giản chỉ có hai giai từng xã hội dân ta với đảng CS. Đảng chỉ với 5% dân số mà giành được độc quyền cai trị 95% dân ta.
Trí của đảng CS là trí tuệ siêu vi, siêu việt. Đảng có trí tuệ đỉnh cao đệ nhất nhơn loại. Đảng Việt có đảng Tàu là anh em bè bạn chiến lược số một. Đảng chống Mỹ cứu nước, đại thắng đế quốc lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đảng đương đưa cả nước Nam tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc gấp gáp đi lên CNXH. Nền dân chủ nước Nam may nhờ có đảng mới tiến bộ gấp mấy triệu lần tư bổn đế quốc.
Trí của dân chúng gọi tắt là dân trí. Dân trí nước ta nhờ có đảng CS chỉ vẻ, dìu dắt, giáo dục, lãnh đạo nên chi mỗi một ngày lại càng thêm thông tuệ, sâu thẳm.
Trí đảng cao siêu cộng với trí dân sâu thẳm. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, nhơn loại thế giới nay đã đều nhứt trí công nhận nước VN mới là nước thông minh đệ nhứt địa cầu.
Thành thử khi mà phó Chủ tịch Hội nhà báo VN, đại biểu Quốc hội, ông Hà Minh Huệ nói dân chủ ta có hạn, dân trí ta còn rất thấp - đã khiến cho toàn đảng toàn dân An Nam ít nhiều câu kêu ca phản đối. Tuy nhiên, cần hiểu cái ý ngài Huệ muốn nói ra cũng là để ngấm ngầm khen dân nước Nam ta biết "ngu si hưởng thái bình".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét