Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Ghi chép những lời vàng ý ngọc của ông Kim Jong Un, lãnh tụ Bắc Hàn.


Bắc Hàn có tráng sĩ Kim Jong Un chọn được cửa mà đẻ, lớn lên hóa ra anh minh lỗi lạc, làm chúa tể của cái đám dân chúng đói khổ đến độ rứt cỏ mà ăn.
Un còn trẻ mà cả địa cầu nói chung, Triều Tiên nói riêng, không ai là không phải nể sợ hắn.
Trong tay Un có bom hạt nhân, có đầu đạn nguyên tử, hắn sẵn sàng bấm nút bấm nổ cho chết hết cả dân tộc theo triết lý "tao chết mi chết, mi chết tao chết, chết hết cả lũ".
Ở đời hỏi ai mà không sợ chết ? Trừ phi bậc thiêng liêng liệt sĩ như em bé Lê Văn Tám của xứ An Nam hoặc chí sĩ phu Kinh Kha đi làm thích khách bên Tàu cổ đại, thời chín chín phần trăm dân số thế giới đều sợ chết cả.
Un vì biết ai cũng sợ chết, bèn lệnh đem giết Jang Song-thaek chồng bà cô bằng cách nhốt dượng vô chuồng chó đói. Un lại bắt tội Đại tướng quân Hyon Yong-Chol dám ngáp ngủ gật khi Un đang chém gió, dùng súng cao xạ hạng nặng bắn cho tan xác. Vô số tướng tá khác nghe nói cũng bị Un đem đi giết thủ tiêu biệt mù tăm dạng.
Giết người thị uy, thân thuộc bà con cũng giết, thân tín bộ hạ cũng giết. Giết hết, giết sạch, giết lầm hơn bỏ sót mấy vị nào nguy cơ sẽ làm tổn hại đến uy quyền tối thượng của Un. Vì thế, bọn nịnh thần bộ hạ mặt dơi tai chuột đứng bên lấm lét nhìn Un, miệng ngoài cười nịnh, bên trong thì quá sợ són dái.


Bấy giờ mới tới chuyện ghi chép lời vàng ý ngọc của Kim Jong Un. Theo như những đồn đoán trên mạng In ternet, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động BTT đã truyền đảng chỉ "Nguyên soái Kim Jong Un vị lãnh tụ vĩ đại, vầng thái dương rực rỡ, anh hùng dân tộc Bắc Hàn, danh nhân văn nghệ thế giới được Uy nét cô công nhận, đệ nhứt nhứt tối cao đệ nhứt nhân loại. Mỗi khi Nguyên soái đi đâu đến đâu, những bộ hạ tùy tùng bên cạnh, hai tay phải cầm sổ tay cây bút để ghi chép hết thảy mọi nhẽ lời hay ý đẹp phát tiết ra đầy đẫm chất cao quý của Người. Nếu ai không chấp nhận đem theo cây viết quyển sổ thì sẽ bị lôi đi xử bắn theo tội danh phản quốc..."
Lời bàn luận.
Sách Khởi nguyên của Công giáo viết "Khởi thủy là Lời". Đức Chúa toàn năng tạo dựng thế giới bằng lời vì người nói có ánh sáng lập tức có ánh sáng, có đất đai lập tức có đất đai, có vườn Địa đàng lập tức có vườn Địa đàng, có ông A Dong và bà E Vơ lập tức có ông A Dong và bà E Vơ...
Cũng như vậy, sự vĩ đại của lãnh tụ kết tinh ở lời nói của lãnh tụ. Bác Hồ nói thế này nói thế nọ, Bác Mao nói thế nọ nói thế kia, Un lãnh tụ nói thế kia nói thế đấy. Như mà để sót lời vàng ý ngọc của quý vị lãnh tụ là đã có tội với nhân dân, với đất nước, với lịch sử.
Đảng Lao động Bắc Triều Tiên truyền đảng chỉ cây viết cuốn sổ thật là sáng suốt. Giá như mà xứ ta biết học theo cách thức xứ bạn, bác cả Lú đi đâu, bọn đàn em nịnh hót bám theo có cây viết quyển sổ cứ giả đò ghi ghi chép chép...
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét