Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Tranh bay trước sau.


Một hôm, có một đoàn chả bói, một đám quạ đen, một bầy cu ngói, một bọn cò, lại thêm một đàn vàng anh đi kiếm ăn, gặp nhau ở giữa trời.
Năm đoàn đậu xững cả lại ở trên cây cao để tranh nhau xem ai bay trước, bay sau.
Chả bói rằng:
- Trong năm sắc, ta đây xanh, xanh thuộc mộc, mộc ở xuân làm đầu bốn mùa. Ta được bay trước là phải.
Quạ đen rằng:
- Trong năm sắc, ta đây đen, thuộc thủy, thủy năng sanh mộc. Chả bói bay trước ta sao đặng ?Cò trắng rằng:
- Trong năm sắc, ta đây trắng, trắng thuộc kim, kim năng sanh thủy, quạ đen bay trước ta sao được ?
Chim ngói nói:
- Trong năm sắc, ta đây đỏ, đỏ thuộc hỏa, hỏa năng sanh kim (?). Cò trắng bay trước ta sao được...
Vàng anh nghe rồi đứng im không nói gì.
Mấy đàn chim cứ tranh nhau trước sau mãi, đến nửa ngày vẫn không ai chịu ai cả.Sau cùng chúng phải đem nhau lên lạy quỳ trước Phượng hoàng xin phân xử.
Phượng hoàng nghe kể đầu đuôi lại những lời biện bác tranh nhau, xong rồi phán rằng:
- Trong năm sắc thì sắc vàng ở giữa, mà vàng thuộc thổ. Mộc có thổ mới lên. Kim, thủy, hỏa cũng có thổ mới lên. Vậy phải nhường cho vàng anh bay trước là phải.
Ấy đấy ! cần gì tranh. Hữu xạ thì tự nhiên hương.
(Truyện cổ nước Nam)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét