Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Chúc mừng năm mới 2016.


Thì giờ trôi mau nhanh chóng quá, loáng một cái vèo hết năm 2015.
Bốn chục năm lúc nào cũng vậy, thiên hạ chúc tụng nhau năm mới sức khỏe thạnh vượng, quê hương chấm dứt được CS độc tài cho người VN nở mặt nở mày ra năm châu bốn bể.
Chúc nhau thông lệ là chúc như vầy, chớ năm mới qua một ngày mọi thứ đã giống y như năm cũ. Ngày lại ngày qua thời vẫn tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ bốn tuần một tháng. Tóc tai mỗi năm cứ sắp se bạc trắng, đời mỗi người qua năm cứ ngắn lại dần dà.
Nhiều bực hào kiệt quốc gia mơ ước sống thọ tới cái ngày thấy đồng bào ở quê hương vùng lên đào mồ chôn cái chế độ quái thai tai họa để mãn nguyện đi về với ông bà tiên tổ. Tuy nhiên ông trời sao vẫn cứ không chiều ý những vị nặng tình với nước. Càng cầu càng khẩn, càng chúc càng chờ, càng mong càng đợi đất nước tự do bao nhiêu, thời thực tế thấy trời xanh đã làm ngược lại tất cả. Vì thế năm nầy xin thử thay đổi lời cầu chúc đất nước, may ra ông trời mới cho như ý mọi người...
Nhân năm mới 2016, kính chúc quý thân hữu, độc giả, các vị công an mạng, dư luận viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc tràn trề, tài lộc đắc thắng. Cầu chúc cho đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi muôn đời, muôn năm, muôn kiếp luôn nằm dưới ách cai trị độc tài của đảng CS, đi lên cái thế giới đại đồng.

2 nhận xét: